سرپرست معاونت آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی رشت منصوب شد

با حکم سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، دکتر بهرنگ معتمد به عنوان سرپرست معاونت آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی رشت منصوب شد.

طی حکمی از سوی دکترمحمدتقی آشوبی – سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر بهرنگ معتمد – عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان سرپرست معاونت آموزش پزشکی تخصصی و فوق تخصصی دانشکده پزشکی رشت ،منصوب شد.

دکتر معتمد مدیر Edo دانشکده پزشکی رشت ، مدیر آموزش مداوم و مدیر امور هیئت علمی دانشگاه را در کارنامه کاری خود دارد.

پیش از این دکتر میر سعید عطارچی ، عهده دار این مسئولیت بود.