سرپرست معاونت غذاو دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی - سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان (وب دا)؛ طی حکمی از سوی دکتر محمد تقی آشوبی – رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر فیروز سرودی به عنوان سرپرست معاونت غذا و دارو دانشگاه  منصوب شد.
 دکتر سرودی، عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی می باشد و همچنین، دو دوره معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کارنامه کاری خود دارد.
لازم به ذکر است ؛ پیش از این دکتر نسیبه یوسفیان عهده دار این مسئولیت بود.