سلاح ورزی بازهم کناره گیری خود از اتاق را تکذیب کرد!

امروز خبری در خصوص کناره‌گیری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران از سوی برخی از خبرگزاری‌های دولتی و رسمی منتشر شد، ظاهراً این خبر هم مانند دیگر اخبار منتشر شده تکذیب شده است. به گزارش جهان صنعت، به گفته یک منبع مطلع در اتاق بازرگانی، امروز سلاح‌ورزی در کانال رسمی اعضای اتاق بازرگانی مطلبی […]

امروز خبری در خصوص کناره‌گیری حسین سلاح‌ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران از سوی برخی از خبرگزاری‌های دولتی و رسمی منتشر شد، ظاهراً این خبر هم مانند دیگر اخبار منتشر شده تکذیب شده است.

به گزارش جهان صنعت، به گفته یک منبع مطلع در اتاق بازرگانی، امروز سلاح‌ورزی در کانال رسمی اعضای اتاق بازرگانی مطلبی با عنوان منتشر کرد. « همه ما مقید به قانون و ملزم به رعایت قانون هستیم. هرچند که به تصمیم ۴ عضو دولتی شورای عالی نظارت ایرادات قانونی چه بصورت شکلی و ماهوی داشته باشیم. باید صورت جلسه ابلاغی را به موجب مقررات بپذیریم و پذیرفته‌ایم.

به موجب آیین نامه حتما باید در موعد مقرر انتخابات جدید را برگزار کنیم و می‌کنیم انشالله. البته از حق قانونی خود برای اعتراض به مصوبه هم همزمان در محاکم قضایی استفاده می‌کنیم. اگر نظر قانون بر توقف و نقض بود که حتما مکلف به تمکین هستیم. اگر هم غیر از این بود که به امید خدا همه با هم با برگزاری انتخابات جدید یک رییس بهتر برای سکانداری انتخاب خواهیم کرد». خبری که سلا‌ح‌ورزی آن را رد کرد. و گفت: با توجه به صراحت مقررات تا زمان برگزاری انتخابات مجدد احتمالی رییس به کار خود ادامه می دهد.