سید حسین رضویان ،عضو کمیسیون توسعه ی پایدار شورای شهر رشت:

سلامت محیط زیست یکی از مباحث مهم توسعه ی پایدار است

سیدحسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت طی مصاحبه ای با خبرنگاران عنوان کرد؛ توجه به سلامت محیط زیست یکی از مسائل بنیادین در نیل به توسعه پایدار است که در این خصوص تعیین تکلیف دفنگاه سراوان و ساخت لندفیل جدید از موضوعات بسیار مهم هستند. رضویان افزود: در مسیر رسیدگی به خواست مردم جهت […]

سیدحسین رضویان رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت طی مصاحبه ای با خبرنگاران عنوان کرد؛ توجه به سلامت محیط زیست یکی از مسائل بنیادین در نیل به توسعه پایدار است که در این خصوص تعیین تکلیف دفنگاه سراوان و ساخت لندفیل جدید از موضوعات بسیار مهم هستند. 
رضویان افزود: در مسیر رسیدگی به خواست مردم جهت تعطیلی دفنگاه سراوان  طبق قانون در ابتدا می بایست  ادارات کل محیط زیست، منابع طبیعی و نهادسیاسی استان لندفیل جدیدی جانمایی، احداث و تجهیر نموده و در اختیار شهرداری قرار دهند.
رضویان در ادامه گفت: از موضوعات پر اهمیت  پیرامون دفنگاه سراوان موضوع شیرابه است؛ و اگر امروز  آخرین کیلوگرم از زباله وارد سراوان شود؛ تا بیش از پانزده سال دیگر شیرابه همان زباله به آب‌های زیرزمینی وارد می‌شود.
رضویان در توضیح جزئیات ساخت هتل  ۲۲طبقه گفت: روند اداری احداث پروژه هتل ۲۲طبقه از چند سال قبل آغاز و در نظام دیوانسالاری کند و غیرمنعطف چهار سال طول کشید و اخذ روادید انجام و مجوزهای لازمه کسب و اکنون در نوبت تایید کمیسیون ماده5 است.
سید حسین رضویان در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه چه عاملی در رشت مانع توسعه است گفت: ما به آنچه که می‌دانیم عمل نمی‌کنیم و از فرصت‌ها در زمان مناسب بهره نمی بریم.
رضویان در خصوص احداث بوتیک هتل ها در رشت و ارتباط آن به جاذبه گردشگری گفت:  وسعت زیادی از شهر رشت در برگیرنده بافت فرسوده  و بهره مند از ساختمان های تاریخی است. امروز در دنیا مسئله بوتیک هتل‌ها مورد توجه گردشگران است که از این طریق می توان برای رشت ارزش افزوده فراهم نمود و بر رونق اقتصادی آن  افزود.

رئیس کمیسیون توسعه پایدار شورای رشت در پایان گفت: مفهوم توسعه در غرب پدید آمد اما آن خود الزاما غربی نیست. ایران امروز در تعلیقی میان سنت و مدرنیته قرار دارد در این زمینه رشت و جامعه کم نظیر آن از ظرفیت‌های بالقوه و گرانبهایی برخوردارند تا با بهره‌ گیری از الگوی دولت نوساز ثروت برای ساکنین ش بیافرینند.