مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان خبر داد:

سه پرونده حریم میراث‌فرهنگی به تصویب رسید؛ از انارستان املش تا باقرآباد رشت

ولی جهانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از تصویب سه پرونده حریم میراث فرهنگی استان گیلان خبر داد و افزود: اولویت این اداره‌کل حفظ حقوق مالکانه افراد در عین صیانت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ارزشمند استان است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان از تصویب سه پرونده حریم میراث فرهنگی استان گیلان خبر داد.

ولی جهانی با بیان مطلب فوق افزود: با برگزاری جلسه شورای حریم اداره‌کل ثبت آثار و پس از بررسی‌های صورت پذیرفته با رای کارشناسان و هیات داوران، پرونده‌های بازنگری حریم منطقه انارستان املش، ضوابط حریم باقرآباد شهر رشت و کاخ سردار امجد شهر تالش به تصویب رسید.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گیلان با اشاره به لزوم شتاب بخشیدن به تعیبن عرصه و حرایم بناها و محوطه‌های تاریخی گفت: اولویت این اداره‌کل حفظ حقوق مالکانه افراد در عین صیانت و پاسداری از میراث‌فرهنگی ارزشمند استان بوده و لذا سیاست مذکور با دقت و سرعت ادامه خواهد داشت.

او ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های متولی به منظور تخصیص اعتبار و همراهی مردم بتوان بر چالش‌های پیش روی حوزه میراث‌فرهنگی غلبه نمود و تمهیدات مراقبت از آثار تاریخی را بیش از پیش فراهم ساخت.