سوء استفاده از حجاب برای ویزیت بدون نوبت و پلمب مطب

توضیحات دکتر علی مرادی، فلوشیپ دست و میکروسرجری که به اتهام و ادعای عدم ویزیت فردی محجبه مطب وی پلمب شد. در روزهای گذشته برخی کاربران فضای مجازی، با هجمه زیاد‌ مدعی بودند در مشهد، یک پزشک از معاینه یک خانم محجبه خودداری کرده و بیشترین فشار را به این دکتر آوردند. اما طبق  توضیحات […]

توضیحات دکتر علی مرادی، فلوشیپ دست و میکروسرجری که به اتهام و ادعای عدم ویزیت فردی محجبه مطب وی پلمب شد.

در روزهای گذشته برخی کاربران فضای مجازی، با هجمه زیاد‌ مدعی بودند در مشهد، یک پزشک از معاینه یک خانم محجبه خودداری کرده و بیشترین فشار را به این دکتر آوردند.

اما طبق  توضیحات دکتر مرادی و ادعای شاهدان، مسئله به گونه دیگری بوده و همراه بیمار درخواست ویزیت بدون نوبت داشته است و هنگامی‌که با پاسخ منفی منشی و دکتر مواجه می‌شود، تهدید می‌کند که به واسطه ارتباطات خاصش، برای دکتر و مطب وی مشکلاتی به وجود خواهد آورد و مطبش را پلمب خواهد نمود.