سکان مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دستان دکتر آشوبی،مدیری پاکدست و موفق و با تجربه

بعد از اتمام مدت زمان قانونی سرپرستی دکتر بالو،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همچنین کش و قوس زیاد مدیریت ارشد استان و برخی نمایندگان استان در مجلس با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،دکتر آشوبی، بعنوان سرپرست دانشگاه جایگزین وی شده است. شایان ذکر است ،به علت مخالفت استاندار گیلان و همچنین تعدادی […]

بعد از اتمام مدت زمان قانونی سرپرستی دکتر بالو،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان و همچنین کش و قوس زیاد مدیریت ارشد استان و برخی نمایندگان استان در مجلس با وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی،دکتر آشوبی، بعنوان سرپرست دانشگاه جایگزین وی شده است.
شایان ذکر است ،به علت مخالفت استاندار گیلان و همچنین تعدادی از نمایندگان استان در مجلس ،حکم قطعی دکتر بالو صادر نشد و حکم سرپرستی به نام دکتر آشوبی ،یکی از پزشکان پاکدست، مدیر و موفق دانشگاه علوم پزشکی گیلان زده شد.
آمدن دکتر آشوبی آرامش و خلاقیت مدیریتی دوباره بدون کمترین سیاسی کاری بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان حاکم کرده است.
در ضمن دکتر آشوبی داری سوابق مدیریتی خوب در معاونت های مختلف دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سنوات گذشته را در کارنامه مدیریتی خود دارد.
دکتر آشوبی در مراسم
معارفه ی خود با اذعان به پتانسیل بالا در کارکنان زحمتکش دانشگاه در بخش های مختلف ،خواستار استفاده از تمام ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه علوم پزشکی و همچنین سایر دست اندرکاران استان گیلان و از جمله رسانه‌های مختلف برای برخورداری گیلانیان فهیم از منابع کشوری و استانی جهت ارائه خدمات درمانی با کیفیت، کمک خواست.