در پیامی به سومین کنگره سراسری حزب توسعه ملی؛

سیدمحمد خاتمی: آزردگی نسل نوپا بیش از هر چیز آینده کشور را تهدید می‌کند/ اگر از دوسال پیش بازگشت به برجام تحقق می یافت، منافع بیشتری نصیب کشور می‌شد؛ آنچه وضع نگران کننده مردم را ولو اندکی بهتر کند امر مطلوبی است

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدخاتمی در پیامی به سومین کنگره سراسری حزب توسعه ملی ایران اسلامی نوشت: بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به اعضای محترم حزب توسعه ایران اسلامی و همه شرکت کنندگان در نشست سراسری این حزب و آرزوی موفقیت این نشست. بیم و امید فضای عمومی حاکم بر ذهن و زندگی جامعه ما […]

حجت الاسلام و المسلمین سیدمحمدخاتمی در پیامی به سومین کنگره سراسری حزب توسعه ملی ایران اسلامی نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام به اعضای محترم حزب توسعه ایران اسلامی و همه شرکت کنندگان در نشست سراسری این حزب و آرزوی موفقیت این نشست.

بیم و امید فضای عمومی حاکم بر ذهن و زندگی جامعه ما را با غلبه جنبه بیم پر کرده است، به نظر می رسد وظیفه سنگین نهادهای مدنی به خصوص احزاب و جریان ‌های سیاسی این است که از روزنه های امیدی که پدید می آید، هر چند کوچک استقبال شود و آنچه می‌تواند وضع زندگی و حال و روز کشور را بهبودی بخشد موردتایید قرار گیرد، نظیر رویکردهایی که اخیراً نسبت به سیاست خارجی به چشم می خورد.

هر چند که اگر از دوسال پیش امر بازگشت به برجام که مذاکراتش صورت گرفته بود تحقق می یافت، منافعی که نصیب کشور می‌شد بیشتر و عدم النفع ها که از این تعلل پدید آمد کمتر بود. ولی به هر حال آنچه وضع نگران کننده مردم را ولو اندکی بهتر کند امر مطلوبی است.

از سوی دیگر، باید نسبت به اموری که امیدها را از گشایش در امور به خصوص در امر حاکمیت مردم بر سرنوشت و تامین آزادی اساسی و احترام به مردم و نگاه داشت حرمت آنان و تحول اساسی در زندگی مردم را کم کند نگران بود.  در این زمینه نیز می توان مشکلات و دردها را شناخت و بیان کرد و همدلی خود را با جامعه متکثر نشان داد و نسبت به آنها و احیاناً راه هایی که می تواند برون رفت از تنگناها و مشکلات را نشان دهد روشنگری کرد.

کشور ایران کشور بزرگی است و مردم ما بس بزرگوارند به خصوص نسل نو پا که آزردگی او بیش از هر چیز آینده کشور را تهدید می‌کند.

موضع و رویکرد احزاب و جریان‌های خیرخواه باید در این زمینه ها روشن باشد و گفت وگوی جدی درون ‌گروهی و بین گروهی باید مورد اهتمام جدی باشد.