بازهم تغییر مدیر روابط عمومی استانداری گیلان؛

شاید خودتان مقصرید آقای عباسی نه روابط عمومی!

شنیده ها حاکی از آن است محمد بینا واجارگاهی  معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان هم به زودی از این سمت خواهد رفت و ظاهرا دوباره به اداره بنادر و کشتیرانی بر خواهد گشت. بینا مهر ماه سال گذشته جایگزین علی رضا برجی شده بود. ظاهرا آقای استاندار عملکرد مدیران روابط عمومی را عامل اصلی […]

شنیده ها حاکی از آن است محمد بینا واجارگاهی  معاون روابط عمومی و تشریفات استانداری گیلان هم به زودی از این سمت خواهد رفت و ظاهرا دوباره به اداره بنادر و کشتیرانی بر خواهد گشت. بینا مهر ماه سال گذشته جایگزین علی رضا برجی شده بود. ظاهرا آقای استاندار عملکرد مدیران روابط عمومی را عامل اصلی انتقادات متعدد رسانه ای از خود می‌داند که مدام شاهد تغییر آن‌ها هستیم!

جالب است همین فروردین ماه اعلام شد که روابط عمومی استان گیلان مقام دوم روابط عمومی های استانداریهای کشور را به دست آورده است. بااین حساب باید آقای بینا اکنون ارتقا پیدا کند، نه اینکه شاهد بازگشت وی به سر کار قبلی باشیم. ولی واقعیت این است که روابط عمومی استانداری گیلان دیگر اعتبار چندانی بین رسانه‌های استان ندارد. این با چیزی که در گذشته بوده کاملا مغایرت دارد. شاید روابط عمومی استانداری اعتبار مالی همچون برخی سازمان‌ها و شهرداری‌ها نداشته باشد، ولی نحوه مدیریت است که از آن یک نیروی خلاق می‌سازد.

ظاهرا تغییر روابط عمومی سرپوشی برای عدم درک انتقادات  و فرار از آن است. استاندار باید بداند مدیر روابط عمومی شق القمر که نمی‌تواند بکند و از استاندار قهرمان بسازد .البته این روابط عمومی در تیترها این قهرمان سازی را پیش برد و ناموفق بود. روابط عمومی با مدیریت بینا  تیترهای غیررسمی و شاذ در پرتال استانداری را باب کرده بود. به طور مثال در  مورد عملکرد استاندار درباره مساله سراوان تیتر زده بود  « شاهکاری که فراموش نمی شود»! این تیترها بیشتر از این‌که مردم  و رسانه‌ها را ترغیب کند، آنها را نسبت به اخبار رسمی بی اعتماد کرده است.  حال سوال این است روابط عمومی که از استاندار یک «شاهکار» ساخته بود چرا باید برکنار شود؟

روابط عمومی استانداری گیلان به جای همکاری و تعامل با رسانه‌ها تنها چند فرد نه چندان حرفه ای را انتخاب کرده که کار رسانه ای را پیش ببرند. این افراد حتی جای مدیر روابط عمومی نشست خبری استاندار را برگزار می کنند که چیزی جز دعوا در آن خبری نبود. تا وقتی این نحوه کار تغییر نکند، هرکسی را مدیر روابط عمومی کنید تاثیر چندانی در نتیجه نخواهد داشت.