شستشوی مخزن ذخیره آب شرب سایت اردجان شهرستان رضوانشهر

مخزن زمینی یک هزار مترمکعبی سایت اردجان شهرستان رضوانشهر شستشو و گندزدایی شد.

مدیر امور آبفای رضوانشهر گفت: در راستای امر خدمت رسانی بهتر و تامین آب شرب بهداشتی برای مشترکین و به منظور تحقق اهداف راهبردی دفتر کنترل کیفی، مخزن زمینی یک هزار متر مکعبی سایت اردجان، تامین کننده آب شرب ۱۳ روستای شفارود، شادکوه، خیمه سر، سندیان، اردجان، فیض محله، گدا محله، کلیمان، نوکنده بزرگ و نوکنده کوچک، رضا محله، تازه آباد و کاظم محله شستشو و گندزدایی شد.

جعفر کرمی؛ هدف از انجام این عملیات را تامین کیفیت مناسب آب شرب ۳۱ روستای فوق الذکر با جمعیتی بالغ بر ۳ هزار و ۵۰۰ مشترک عنوان کرد و افزود: ۱۵۰ میلیون ریال برای شستشوی این مخزن هزینه شد.