با اصرار برخی ها بر تغییرات مدیریتی ؛

شلیک تیر خلاص بر اثرگذاری منطقه ی آزاد انزلی بر اقتصاد ملی و توسعه ی گیلان

شنیده های غیر رسمی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حکایت دارد که برای تغییر سرپرست فعلی منطقه ی آزاد انزلی ( دکتر نیازی) و معرفی بزرگواری بنام آقای سیاهکار زاده ، برای مدیر عاملی منطقه ی آزاد انزلی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با پیوستن به قطار تغییرات زودهنگام […]

شنیده های غیر رسمی از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور حکایت دارد که برای تغییر سرپرست فعلی منطقه ی آزاد انزلی ( دکتر نیازی) و معرفی بزرگواری بنام آقای سیاهکار زاده ، برای مدیر عاملی منطقه ی آزاد انزلی عزم خود را جزم کرده‌اند تا با پیوستن به قطار تغییرات زودهنگام مدیریتی مناطق آزاد در دولت آقای روحانی به روند عقب ماندگی مدیریتی و تاخیر در انجام هدف گذاری ها ،عملا طرح اتصال منطقه ی آزاد انزلی به راه آهن سراسری و بسیاری از کار ها و اقدامات به موقع انجام نشود، چیزی که بر خلاف مطالبه ی جدی همه‌ی مردم و مسئولان ارشد بوده است .
باید تاکید نماییم،براساس آمار رسمی موجود در ارتباط روند احداث راه آهن رشت به منطقه آزاد انزلی،کار ساخت خط آهن از رشت به منطقه ی آزاد انزلی از بهمن ماه سال ۱۳۹۷ تا پایان دوره ی مدیریتی آقای روزبهان فقط ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت ولی این روند از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ تاکنون که آقایان تقوی ، اوسط مقدم و فرهادی و هم اکنون نیز آقای نیازی،سرپرستی منطقه ی آزاد انزلی را در دست گرفته است ،تمام کارهای ریلی در درون محوطه تا اسکله‌های بندر کاسپین آماده است و فقط بخشی از احداث خط ریلی در بیرون محوطه ی بندر کاسپین مانده است که در حال انجام می باشد.

حال آیا با توجه روند پر شتاب کار ها و اقدامات خوب آقایان تقوی ،اوسط مقدم و فرهادی و هم اکنون نیز در دوره سرپرستی آقای نیازی بویژه در پروژه ی مهم خط آهن رشت به منطقه ی آزاد انزلی و اقدامات دیگر،تغییر ایشان اقدامی در جهت عدم انجام روند مطلوب حال حاضر در تمام حوزه های منطقه ی آزاد انزلی و بندر کاسپین به راه آهن سراسری نیست؟

آیا اگر این همه تغییرات زودهنگام مدیران عامل و سرپرستان در منطقه ی آزاد انزلی،منصوب و تغییر نمایند باعث تضعیف سازمان منطقه ی آزاد انزلی و تضعیف روند توسعه ی گیلان نیست؟

آیا با عدم اتصال به موقع این منطقه به راه آهن سراسری،می توانیم زیر ساخت های ترانزیتی اتصال به بلوک اقتصادی اوراسیا،غرب آسیا،خلیج فارس و جنوب،شرق دور و نزدیک،روسیه ،اروپای مرکزی و… را تکمیل داشته باشیم؟

آیا با عدم اتصال منطقه ی آزاد انزلی و بندر کاسپین به راه آهن سراسری می توانیم اشتغال،تولید ثروت،ارز آوری و رشد اقتصادی و… داشته باشیم؟

علی ایحال،در طی سنوات گذشته کریدور شمال _جنوب وارد فاز عملیاتی جدی شده ،مسیر چین ،قزاقستان ایجاد شده‌است.در این ارتباط استان گیلان دو بندر فعال و تاثیر گذار دارد و ایران به دنبال گسترش همکاریها با اتحادیه ی مهم اوراسیا و دنیا می باشد،در یک کلام،آینده روابط اقتصادی ایران با بلوک اقتصادی اوراسیا،شرق دور و نزدیک و حتی برخی ممالک اروپایی و منطقه از مسیر انزلی و گیلان می گذرد که مهمترین زیر ساخت ترانزیتی آن راه آهن است.با کمال تأسف به نظر می‌رسد برخی مسئولان بلندپایه ی کشوری و برخی حامیان آنان بایستی دست از برخی سیاست‌های تکراری ضد توسعه و عقب نگهدارنده ی گیلان و بویژه منطقه ی آزاد انزلی بخاطر اعمال نفوذهای مدیریتی از بین برنده ی زمان و انرژی، دست بردارند و اجازه دهند منطقه ی آزاد انزلی در مسیری منطقی و بدون حاشیه های گوناگون ناشی از تغییرات زودهنگام مدیریتی قرار گیرد تا بتواند به حرکت رو به جلوی خود ادامه دهد تا اتصال راه آهن سراسری به منطقه ی آزاد انزلی محقق گردد،در غیر اینصورت،مجال توسعه و اثرگذاری از منطقه ی آزاد انزلی سلب خواهد شد و تغییرات مدیریتی در این پروسه ی زمانی
کوتاه مدت نه تنها راه حل نیست بلکه ایجاد بن بست می باشد.