ظریف درباره سهم ایران در دریای کاسپین چه گفت:

شما دانشجویان بروید بخوانید و توجهی به حرفهای خیابان نکنید | سهم ۱۱ درصدی دریای کاسپین مال زمان شاه است و نه حالا

ظریف در جلسه رونمایی از کتاب «سازمان های بین المللی: اصول و چالش ها» در خانه اندیشمندان علوم انسانی گفت: اگر کنوانسیون جامع خزر را امضا نکرده بودیم همان بلایی را که در بستر بر سر ما آوردند، در ساحل هم بر سر ما می‌آوردند و خط مبدا ما به یک متر هم نمی‌رسید. وی […]

ظریف در جلسه رونمایی از کتاب «سازمان های بین المللی: اصول و چالش ها» در خانه اندیشمندان علوم انسانی گفت: اگر کنوانسیون جامع خزر را امضا نکرده بودیم همان بلایی را که در بستر بر سر ما آوردند، در ساحل هم بر سر ما می‌آوردند و خط مبدا ما به یک متر هم نمی‌رسید.

وی در این جلسه گفت: این که می‌گویند ما سهم ۱۱ درصد از دریای کاسپین است دروغ است و به این حرفها توجه نکنید. ضمن این که ما هیچ وقت سهم ۵۰ درصدی از دریا نداشتیم.

وزیر خارجه سابق خطاب به انتقادات  یکی از دانشجویان گفت:  شما دانشجویان باید بروید بخوانید و توجهی به حرفهای کوچه بازار نکنید. در تمام دولت اعلی حضرت همایونی که برخی اینقدر سنگش را به سینه می‌زنند یک کشتی از مرز آستارا – حسین‌قلی رد نشد. یعنی ۱۱ درصد برای زمان شاه است و برای جمهوری اسلامی نیست. رسمش این نیست که در خیابان یا ایران اینترنشنال حرفی را گوش دهیم.

 

ظریف گفت: اگر کنوانسیون جامع خزر را امضا نکرده بودیم همان بلایی را که در بستر بر سر ما آوردند، در ساحل هم بر سر ما می‌آوردند. ما ۱۵ سال داد زدیم که ۵۰ درصد خزر مال ماست و اینها ۴۹ درصد خزر را بین روسیه و قزاقستان تقسیم کردند.  چهار کشور دیگر همسایه دریا هم قبول کردند و حالا کجا میتوانستیم برویم حقمان را بگیریم. تنها ۵۱ درصد برای ایران ماند که با دو کشور دیگر تقسیم کند که در بهترین شرایط به هرکدام ۱۷ درصد می‌رسید. وی خاطرنشان کرد: در کنوانسیون آمده است که تا خط مبدا مورد رضایت پنج کشور نباشد، هیچ کس نمی‌تواند آن را تعیین کند. آن ها خط مبدا ما را خط طبیعی می‌دانند. ما زمانی نرفتیم برای بستر دریای خزر مذاکره کنیم و اجازه دادیم چهار کشور برای خودشان تصمیم گیری کنند. اگر در مورد خط مبدا هم این کار را نمی‌ردیم آن ها تصمیم گیری کرده بودند که ما یک متر آب داخلی هم نداشته باشیم