وزیر عزل نشد؛

شنیده ها از برکناری معاونین وزارت آموزش و پرورش با دستور رئیسی

شنیده‌ها حاکی از این است که بنا به دستور رئیس‌جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولان حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند. خبرگزاری دانشجو نوشت: لازم به ذکر است در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش، قصور منجر […]

شنیده‌ها حاکی از این است که بنا به دستور رئیس‌جمهور، مدیرکل دفتر وزارتی (حجت‌الله الماسی)، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع (صادق ستاری‌فرد) و چند تن‌دیگر از مسئولان حوزه مالی توسط وزیر آموزش و پرورش از مقام خود عزل شدند.

خبرگزاری دانشجو نوشت: لازم به ذکر است در پی دستور کتبی وزیر آموزش و پرورش، قصور منجر به تاخیر و نحوه پرداخت به موقع حقوق اسفندماه فرهنگیان محترم، متوجه معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع انسانی، دفتر برنامه و بودجه و اداره کل مالی تشخیص داده شد.