شهدای ارتش که در مقابل قوای روس و انگلیس ایستادگی کردند.

صفحه آجامدیا‌ رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار تصاویری از ۲۴تن از افسران و درجه‌داران ارتش را که در شهریور ۱۳۲۰ با وجود فرمان خائنانه ترک مقاومت، تا پای جان در مقابل قوای روس و انگلیس ایستادگی کردند منتشر کرده است و از آن‌ها به عنوان شهدای جاویدنام ارتش یاد کرده است گفتنی […]

صفحه آجامدیا‌ رسانه ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار تصاویری از ۲۴تن از افسران و درجه‌داران ارتش را که در شهریور ۱۳۲۰ با وجود فرمان خائنانه ترک مقاومت، تا پای جان در مقابل قوای روس و انگلیس ایستادگی کردند منتشر کرده است و از آن‌ها به عنوان شهدای جاویدنام ارتش یاد کرده است

گفتنی است این افسران و درجه‌داران ارتش با علم بر توان نابرابر در مقابل دشمن باز هم از مقاومت و دفاع از وطن دست نکشیده‌ بودند.