پرونده ای که با اصلاح قانون می تواند به انجام رسد؛

شهرداران با رأی مردم انتخاب شوند/ معرفی شهردار از طریق انتخابات مستقیم

ایده ای است که در واپسین ماههای دولت اصلاحات به علت ناکارآمدی شورا های اول و دوم پیشنهاد شده بود. همچنین در ادامه، در دوره های بعدی نیز چالش ناکارآمدی و تعارض منافع و ناکار آمدی شوراهای دوره های بعد تا به امروز نیز دیده شده است که در انتخات شهرداران و نحوه‌ی نظارت نا […]

ایده ای است که در واپسین ماههای دولت اصلاحات به علت ناکارآمدی شورا های اول و دوم پیشنهاد شده بود.
همچنین در ادامه، در دوره های بعدی نیز چالش ناکارآمدی و تعارض منافع و ناکار آمدی شوراهای دوره های بعد تا به امروز نیز دیده شده است که در انتخات شهرداران و نحوه‌ی نظارت نا مناسب بر عملکرد آنان توسط شورا ها در دوره های مختلف دیده شده است، پیشنهاد می شود که با ارسال لایحه ای از طرف دولت و یا اصلاح قانون توسط خود نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، انتخاب شهرداران در شهرها با رای مستقیم مردم انجام شود تا شاید مسائل رخ داده در شوراهای دوره های مختلف تا به امروز، کمتر رخ بدهد.
این پیشنهاد ،بی سابقه هم نیست چون در فرانسه، برزیل و انگلستان، هندوستان و چند کشور دیگر، شهرداران در شهرها با اصلاح قانون شوراها توسط مجلس شورای اسلامی و یا ارسال لایحه اصلاح قانون شوراها توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و تصویب آن،شهرداران از طریق انتخاب مستقیم مردم انجام می شود.
واقعیت این است که با اجرای مر قانون بدون تفاسیر و اعمال نفوذ های آنچنانی، عملا ،این نوع اصلاح قوانین، و روش ها در این کشورها باعث بهبود در روند عمران و رفاه شهری شهروندان نسبت به گذشته شده است و اگر در کشور ما هم این روش عملیاتی شود،فرآیند مدیریت شهری و انتخاب شهرداران و یا عزل آنان از روند سلیقه‌ای کنونی خارج خواهد شد و ساز و کارها نظارتی دقیق تری جانشین روند فعلی خواهد شد.
اکثر صاحبان نظران مدیریتی و علوم اجتماعی با اصل پیشنهاد اصلاح قانون شوراها و انتخاب شهرداران از طریق انتخابات مستقیم و توسط مردم موافق هستند و معتقدند: شهرداران باید همزمان با شوراهای شهر به طور مستقیم توسط مردم انتخاب شوند.»
این دسته از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند: بر اساس قانون فعلی انتخاب شهرداران توسط شورا دارای نواقصی است که تاکنون وضعیت خدمت رسانی به شهروندان و رفاه و خدمات عمرانی در بسیاری از شهرها را با چالش های جدی و فلج کننده ای همراه کرده است.
اما با تجدید نظر و اصلاح قانون شورا ها ،می توان چنین پیشنهادی را مطرح کرد و تصویب شود تا انتخاب شهرداران را به آرای مستقیم مردم واگذار شود.
همچنین در این ارتباط برخی نمایندگان ادوار مجلس نیز قبلاً وارد کارزار شده اند تا بتواند در فرآیند اصلاح قانون و انتخاب شهرداران توسط رأی مستقیم مردم عملیاتی شود.
در این بین مهندس لاهوتی نماینده ادوار مردم لنگرود در مجلس که رییس سابق فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس را بر عهده داشت، معتقد است:« انتخاب شهردار از سوی مردم، موجب کاهش سیاسی کاری و کاهش اختلافات بین شوراها و شهرداری ها و افزایش خدمات بهنگام به مردم را به همراه خواهد داشت.»
علی ایحال، انتخاب شهردار با رأی مستقیم مردم، می تواند چند نتیجه مهم را به دنبال داشته باشد. نخستین نکته ای که از اهمیت بالایی برخوردار است، آن است که انتخاب شهردار با رأی مستقیم، نقش برنامه محوری را در میان شهرداران افزایش خواهد داد و آنان به جهت مطالبه ی عمومی، با برنامه ریزی روشن و مدون در صحنه حضور پیدا خواهد کرد. این موضوع سبب خواهد شد که شورای شهر نیز به تبع این اتفاق، برنامه محور شود.
حال اگر شهردار و شورای شهر به یک طیف سیاسی تعلق داشتند و به ساختمان های شهرداری و شورا راه پیدا کردند، به هر صورت باید پاسخگوی مردم باشند. در ضمن انتخاب شهردار توسط انتخاب مستقیم مردم علاوه بر ساز و کارهای نظارتی دستگاههای نظارتی، به علت پشتوانه ی رأی مستقیم، ضریب نظارت در انجام کارها و بحث برنامه محوری و مطالبات شهروندان در پروسه ی انجام سالم ،کارهارا شفاف تر و کیفی تر خواهد کرد. به نظر می رسد، در شرایط کنونی، شهرداران توسط تعداد معدودی از افراد که شامل اعضای شوراهای شهر می شوند، انتخاب می شوند، بدیهی است که انتخاب شهردار توسط افراد معدود و در یک اتاق در بسته، با انتخاب شهرداران با رأی مستقیم مردم، تفاوت های بسیاری از نقطه نظر کیفی و کمی خواهد داشت و قطعا انتخاب مستقیم مردم کیفی تر و ارجح تر خواهد بود.
علی کریمی پاشاکی__ روزنامه نگار