اطلاعیه امیدوار کننده شهرداری رشت؛

شهرداری رشت خبر بازشدن پیاده راه به روی خودورهای شخصی را تکذیب کرد

شهرداری رشت با صدور اطلاعیه ای خبر بازشدن پیاده راه فرهنگی شهر رشت به روی خودورهای شخصی را تکذیب کرد.

شهرداری رشت خبر بازشدن پیاده راه شهر به روی خودورهای شخصی را تکذیب کرد.

در اطلاعیه مدیریت ارتباطات شهرداری رشت آمده است: پیاده راه فرهنگی شهدای ذهاب رشت تنها برای تردد خودروهای عمومی، امدادی، ارگانی و خودورهای برقی که برای جابه جایی شهروندان به ویژه سالمندان در چهار محور اصلی این محور مورد استفاده قرار می گیرد، باز است و خبر باز شدن راه بندان ها برای تردد تمامی خودروهای شخصی صحت ندارد.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین به منظور جلوگیری از مشکلات کسب و کار، مغازه داران داخل محوطه تاریخی با هماهنگی قبلی امکان تردد در مسیر پیاده راه را دارند.