شهردار بندر کیاشهر:

شهرداری کیاشهر به دلیل عدم واگذاری طرح سواحل از سوی محیط زیست مسئولیت ندارد

مرتضی عاطفی افزود: ضمن احترام به تمام قوانین محیط زیست به دلیل قرارگرفتن ساحل در محدوده پارک ملی بوجاق، محیط زیست در ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی محدودیت ایجاد می کند. عاطفی با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات تصریح کرد: کمیته صیانت از حقوق بیت المال طرح سالم سازی را به منظور سرمایه‌گذاری و […]

مرتضی عاطفی افزود: ضمن احترام به تمام قوانین محیط زیست به دلیل قرارگرفتن ساحل در محدوده پارک ملی بوجاق، محیط زیست در ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی محدودیت ایجاد می کند.

عاطفی با تاکید بر لازم الاجرا بودن مصوبات تصریح کرد: کمیته صیانت از حقوق بیت المال طرح سالم سازی را به منظور سرمایه‌گذاری و تسهیل در رفاهیات گردشگری به شهرداری واگذار کرد که متاسفانه با وجود مکاتبات در چندروز اخیر به اجرا درنیامده است.

شهردار بندرکیاشهر با ابراز گله مندی از عدم عزم محیط زیست گیلان در تعیین تکلیف طرح سواحل اظهار کرد: با توجه به اینکه امکانات سواحل فرسوده و در شان مردم و گردشگران نیست ،محیط زیست استان گیلان باعدم تعیین تکلیف طرح سواحل امکان نارضایتی مردم را بودجود آورده است که ضرر آن به جامعه برمی گردد.

وی افزایش ناهنجاری های اجتماعی و خطر آفرینی جان مردم و گردشگران در استفاده از مکان های غیر مجاز برای تفریح را نمونه ای از خسارات ناشی از عدم تعیین تکلیف سواحل و ارائه خدمات به مردم بیان کرد.