مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان در نشست با رئیس اتاق اصناف مرکزاستان:

شهرکهای صنفی در گیلان ایجاد خواهد شد

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان ،مهندس مهدی محبوبی حسن کیاده رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان عصر امروز در نشستی با علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف استان در مورد تشکیل شهرکهای صنفی در شهرک های صنعتی وفراهم آوردن زمینه های خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم مورد […]

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان ،مهندس مهدی محبوبی حسن کیاده رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان عصر امروز در نشستی با علیرضا تهیدست رئیس اتاق اصناف استان در مورد تشکیل شهرکهای صنفی در شهرک های صنعتی وفراهم آوردن زمینه های خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم مورد بحث وبررسی قرار دادند.براساس این گزارش ؛تهیدست رئیس اتاق اصناف گیلان با اشاره به ظرفیت های بخش خصوصی در خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر به مردم خواستار ایجاد شهرک‌های صنفی و توسعه شهرکهای صنعتی در استان شد.وی در بخشی دیگر با بر شمردن نیازهای استان افزود:در شهرکهای صنعتی ظرفیت ایجاد شهرک های صنفی اصنافی مانند نمایشگاه اتومبیل ،مبلمان،اهن آلات و…وجود دارد با این اقدام بسیاری از مشکلات مدیریت شهری به لحاظ ترافیکی ودیگر موارد کاهش می یابد و موجبات رضایت مردم فراهم می شود لذا خواستار مساعدت وموافقت برای تحقق این مهم هستیم.این گزارش حاکی است مهندس مهدی محبوبی حسن کیاده مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیلان با ابراز خرسندی از طرح ایجاد شهرک‌های صنفی گفت:برای ایجاد شهرک های صنفی دراستان آمادگی لازم وجود دارد وبستر های لازم از هم اکنون فراهم است.وی با برشمردن اهداف مهم اجرای این طرح افزود:با ایجاد شهرک های صنفی در گیلان دوهدف مهم تحقق خواهد یافت .مهندس محبوبی یاد آور شد: با تجمیع اصناف در شهرک های صنفی قبل از هرحرکت ،رفاه وارامش مردم مورد حمایت قرار می گیرد و علاوه بر آن، معضلات ترافیکی کاهش می یابد .وی آنگاه به یکی دیگر از اهداف مورد نظر اشاره کرد و گفت: با خروج اصناف مورد نظر از داخل شهر، بستر مناسبی برای ایجاد اشتغال جوانان تحصیل کرده در سطح شهر و همچنین در شهرک های صنفی فراهم می شود که با ایجاد اشتغال برای جوانان وسایر اقشار ،جامعه به سمت آرامش گام خواهد برداشت.