برند با ظرفیت « شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو» رشت را جدی تر بگیرید

شهر خوب، ساختی است نه یافتنی

شهر خوب ساختنی است نه یافتنی. اساسا من و شما چه سهمی در ساختن شهر خوب و قابل زیستن شرافتمندانه و سالم داریم؟ شهر رشت باید مورد تمنا و خواست ما، مهر، عزت و احترام شهروند را در دل داشته باشد. آیا عاری از خشونت لفظی، فیزیکی و اداری و … است؟ آیا در شهر […]

شهر خوب ساختنی است نه یافتنی. اساسا من و شما چه سهمی در ساختن شهر خوب و قابل زیستن شرافتمندانه و سالم داریم؟
شهر رشت باید مورد تمنا و خواست ما، مهر، عزت و احترام شهروند را در دل داشته باشد.
آیا عاری از خشونت لفظی، فیزیکی و اداری و … است؟

آیا در شهر رشت آرزوهای ما، حق منظر را پاس داشته و هوا و محیط زیست پاک و شهروند مسئوول و فرهنگ ترافیکی و مبلمان آرامش بخش و هویت معماری ایران و اقلیم خاص برای آسایش، ورزش، شادی، رفاه و وضعیتی که حقوق همه ی شهروندان و حقوق معلولان و نابینایان، ضعفا و ناتوانان را در نظر داشته و همه چیز حساب شده و فکورانه است؟

آیا مسئوولیت ما شهروندان فقط مطالبه است یا خود در این روند دخیل و شریک هستیم؟

باید متذکر شوم، انسان را در قاموس ایمان به مسئوولیت اخلاقی و میثاق حقوق همگانی اجتماعی خود می شناسند، شهروند در دنیای امروز نیز همراه با انواع رسالت ها و مسوولیت هاست. فقط حق سوال، ادعا و حق مطالبه نیست، روی دیگر سکه حقوق شهروندی تکالیف و مسئوولیت های شهروند می باشد.
برای ساختن یک شهر خوب و قابل زیست، همه باید مسئوولانه مشارکت کنیم و صد البته مسئولان و مدیریت شهری هم در حوزه برنامه ریزی و نظارت و هم در حوزه اجرایی می بایست بطور واقعی پای کار و پاسخگو باشند و به مطالبات بحق شهروندان رشتی توجه درخور داشته باشند.

ظرفیت و پتانسیل برند« شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو» را برای رشت جدی تر بگیرید

چند سالی است که با تلاش هایی که توسط شهرداری رشت و با مساعدت های شورای شهر و مدیران محترم این پروژه و همچنین زحمات دیگران در سنوات گذشته، این برند خوب یعنی « شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو» بنام شهر رشت در دنیا و مجامع بین المللی و بویژه در یونسکو ثبت شده است.
این برند می تواند بعد از انجام پاره ای بستر سازی های قانونی و امکاناتی در جهت جلب و جذب سرمایه گذاران و گردشگران اقصی نقاط دنیا فعالان اقتصادی در حوزه خوراک و رستورانداری و هتل داری تبدیل شود.
باید تاکید کرد که قطعا اجرای هر طرح و یا پروژه ای با نقاط ضعف و قوت همراه است در اجرای این پروژه ی مهم نیز امکان دارد نقاط ضعفی وجود داشته باشد که باید آن نقاط ضعف را برطرف کرد. ولی نباید با کمال بی انصافی، کل این برند مهم را مضر، غیر مفید و منفعت طلبانه ارزیابی کرد و کل این پروژه ی عظیم را زیر سوال برد.
در این شرایط ضرورت دارد تا هم مدیریت شهری و هم دیگر دست اندکاران با تلاش مضاعف برای برخورداری شهر رشت و استان گیلان از امکانات، ظرفیت ها و پتانسیل های برند « شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو» گام های حدی تری بردارند تا بیشترین نفع هم در جهت تولید ثروت، اشتغالزایی و هم به لحاظ نمایان شدن یکی از میراث های مادی و معنوی گیلان، نصیب این دیار گردد.
با کمال تأسف برخی درموقعیت های مختلف، چنان مخالفتی با این برند کرده و می کنند تو گویی این موضوع به بهانه ای برای غارت اموال عمومی تبدیل شده است. در حالی که انصافا تا به این اندازه هم نگاه سیاه و سفید به این بحث، می تواند آسیب های غیر قابل جبرانی را بر اعتماد عمومی در ارتباط با مدیریت های بخشهای مختلف جامعه وارد کند. پیش از این تاکید شد، دیکته نوشته نشده غلط ندارد، باید به دور از غوغا سالاری و با انتقاد های منصفانه نقاط ضعف را بر طرف کرد.
علی ایحال، باید بدانیم که برای بوجود آمدن این برند، تلاش های فوق العاده ای از طرف شهرداران محترم و مختلف و دست اندرکاران مدیریت شهری و دیگران صورت گرفته و هزینه های فراوانی به صورت همه جانبه داده شده است، با توجه به اهمیت وجود این برند« شهر خلاق خوراک شناسی یونسکو» برای شهر رشت و استان گیلان، می بایست با صبوری و همراهی با مسئوولان ذیربط در جهت اثر گذاری مثبت آن بر اقتصاد شهری رشت، یاریگر مسئوولان آن باشیم.