علوم پزشکی گیلان در واکنش به شایعه کمبود شیر خشک:

شیر خشک هست ، نگران نباشید | مشکل ایجاد شده در بخش توزیع بود

معاون غذا و داروی علوم پزشکی گیلان، از بررسی مداوم سامانه «ttac» توسط همکاران این معاونت خبر داد و تصریح کرد: تاکنون کمبود چشمگیری در انبارهای شرکت های پخش شعب استان گیلان درخصوص شیر خشک مشاهده نکردیم. دکتر نسیبه یوسفیان، در پاسخ به چرایی گلایه برخی از شهروندان نسبت به کمبود شیر خشک به ویژه […]

معاون غذا و داروی علوم پزشکی گیلان، از بررسی مداوم سامانه «ttac» توسط همکاران این معاونت خبر داد و تصریح کرد: تاکنون کمبود چشمگیری در انبارهای شرکت های پخش شعب استان گیلان درخصوص شیر خشک مشاهده نکردیم.

دکتر نسیبه یوسفیان، در پاسخ به چرایی گلایه برخی از شهروندان نسبت به کمبود شیر خشک به ویژه شیر خشک های خاص در برخی از شهرستان ها، اظهار کرد: طی گزارشات هفته اخیر در یک شهرستان با مشکل مواجه بودیم.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شیر خشک در سطح استان گیلان موجود است، مشکل ایجاد شده در بخش توزیع بوده و لذا موضوع در دست بررسی است و تا هفته های آینده برطرف می شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفت و گوی خبری، از بررسی مداوم سامانه «ttac» توسط همکاران این معاونت خبر داد و تصریح کرد: تاکنون کمبود چشمگیری در انبارهای شرکت های پخش شعب استان گیلان درخصوص شیر خشک مشاهده نکردیم.

یوسفیان با بیان اینکه ممکن است در مقاطعی به دلیل شرایط تحریم های ظالمانه با کمبود برخی از برندهای شیر خشک مواجه شویم، عنوان کرد: با همت و پیگیری سازمان غذا و دارو و به قید فوریت این مشکل بررسی و رفع شده است.

وی با اشاره به نحوه توزیع شیر خشک های رژیمی، یادآور شد: شیر خشک های رژیمی به تعداد خاص و براساس کد ملی نوزاد و نسخه پزشک متخصص اطفال توزیع می شود؛ این شیر خشک ها پس از ثبت در سامانه «ttac» داروخانه ها در اختیار مراجعین قرار می گیرد و هر داروخانه اجازه ثبت بیش از تعداد تعیین شده را ندارد که توسط وزارت بهداشت تعیین و اعلام می شود.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی گیلان کمبود احساس شده را مربوط به شیر خشک های رژیمی دانست و خاطرنشان کرد: مراجعین هرگونه مشکل برای تهیه شیر خشک را در سامانه ۱۹۰ ثبت کنند؛ همچنین برای شیر خشک های عادی با اداره نظارت بر مواد غذایی و برای شیر خشک های رژیمی با اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل به شماره ۲۴-۳۳۳۲۱۴۲۳ تماس بگیرند.