در نوزدهمین جلسه شورای پایایی مطرح شد:

ضرورت آمادگی شبكه برق در زمستان 402 و تابستان 403

نوزدهمین جلسه شورای پایایی با حضور همه اعضای شورا در خصوص اقدامات مرتبط با آمادگی زمستان جاری و تابستان آتی و اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه، در سالن اجتماعات پیامبر اعظم(ص) شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان برگزار شد.

محمود دشت بزرگ، مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان گفت:  هماهنگی و مشارکت متناسب دستگاه های ذیربط در صنعت برق (تولید، انتقال و توزیع) در همه ایام سال ضروری و اساسی است.
رئیس هیات مدیره برق منطقه ای گیلان افزود: رعایت دستورالعمل های نظام نامه شورای پایایی، مصوبات جلسه و حضور بالاترین مقام اجرائی دستگاه های ذیربط در جلسات شورا، الزامی است و مصوبات شورا باید تا حصول نتیجه در مراجع ذیربط ملی و استانی پی گیری شود.  
محمود دشت بزرگ یاد آور شد: با توجه به رشد بار سال 1402 در مقایسه با سال 1401، لزوم پیاده سازی اقدامات عملی در خصوص مدیریت مصرف مخصوصاً از سوی شرکت توزیع نیروی برق استان را مورد تاکید قرار داد.
وی با برشمردن بخشی از راهکارهای اجرایی افزود: آمادگی کامل برای مواجهه با رشد بالای بار شبکه، برنامه ریزی و اقدام برای افزایش ظرفیت عملی نیروگاه ها و نوسازی آن ها، توسعه مولدهای مقیاس کوچک و همچنین استفاده از ظرفیت های ملی و استانی برای رفع مشکلات شبکه بسیار مهم است.
مدیرعامل برق منطقه ای گیلان در بخش پایانی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت های موجود تاکید کرد: استفاده از ظرفیت های ملی و استانی برای تامین نقدینگی پروژه های در دست اقدام در سطح تولید، انتقال، فوق توزیع و توزیع برق، صدور مجوزهای لازم در راستای توسعه شبکه و اصلاح و بهینه سازی ساختارهای موجود، ضروری است.

نوزدهمین جلسه شورای پایایی 22-9-1402.jpg