معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد

ضرورت تقویت ترجمان دانش حوزه سلامت

به گزارش وبدا، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب و با اشاره به بر نقش پاسخگویی به نیازهای جامعه مبتنی بر تحقیقات حوزه سلامت تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تشکیل «کارگروه ترجمان دانش» در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (NIMAD) ضروری است. به گفته دکتر پناهی ضروری است برای دستیابی به اهداف بلند مدت […]

به گزارش وبدا، دکتر یونس پناهی با بیان این مطلب و با اشاره به بر نقش پاسخگویی به نیازهای جامعه مبتنی بر تحقیقات حوزه سلامت تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای تشکیل «کارگروه ترجمان دانش» در موسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی (NIMAD) ضروری است.

به گفته دکتر پناهی ضروری است برای دستیابی به اهداف بلند مدت در حوزه پژوهش که ارتقا سلامت جامعه یکی از آن موارد محسوب می‌شود، اقدامات لازم در جهت انتقال دانش صورت پذیرد و مطالعات موثر به زبان ساده و قابل درک برای ذی‌نفعان ترجمه شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، اظهار داشت: این مسئله باید طی فرآیندی نتایج حاصل از تحقیقات حوزه سلامت را به استفاده کنندگان ارائه دهد. برای ترجمان دانش، ساز و کارهایی در نیماد در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال در ابتدا، کارگاه‌هایی برای مدیران پژوهشی و کارشناسان مربوطه برگزار خواهد شد و در ادامه طرح هایی که اثرگذار هستند به صورت های مختلف به جامعه ارائه می‌شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت تاکید کرد: «ترجمان دانش» نقشی قابل توجه در افزایش آگاهی اقشار مختلف جامعه به همراه خواهد داشت و از طرفی تبیین سیاست‌های کلان حوزه سلامت در امر پیشگیری نیز قابل پذیرش و اجرا در سطح جامعه خواهند بود.