با همکاری پژوهشکده گیلان شناسی و خردسرای فردوسی گیلان؛

طرح نوین” خردسرا و مدرسه” در مدارس گیلان برگزار می شود

برای نخستین بار در ایران طرح نوین” خردسرا و مدرسه” در مدارس گیلان به اجرا خواهد آمد. خردسرای فردوسی گیلان اعلام کرد به منظور فراهم کردن بستری مناسب و مفرح برای آشنایی و معرفی شاهنامه و ارزش های آن به دانش آموزان و پرورش هویت ملی و اجتماعی و اخلاقی در کنار یادگیری و تلفظ […]

برای نخستین بار در ایران طرح نوین” خردسرا و مدرسه” در مدارس گیلان به اجرا خواهد آمد.

خردسرای فردوسی گیلان اعلام کرد به منظور فراهم کردن بستری مناسب و مفرح برای آشنایی و معرفی شاهنامه و ارزش های آن به دانش آموزان و پرورش هویت ملی و اجتماعی و اخلاقی در کنار یادگیری و تلفظ صحیح واژه ها و خوانش زیبای ابیات و تقویت فن بیان و سخنوری، فراخ اندیشی و تقویت قوای ذهنی در جهت تشخیص و استفاده از تجربیات پالوده بشری در نظر دارد چراغی فروزان پیش روی فرزندان گیلان زمین قرار دهد.
زهرا روحی فر مسئول خردسرای فردوسی گیلان در ادامه گفت: در این طرح سفیران خردسرا که شرکت کنندگان دوره های تربیت مربی آموزش شاهنامه خوانی و نقالی هستند، بطور داوطلبانه در مدارس حضور یافته و اقدام به اجرای طرح می نمایند.

روحی فر خاطرنشان کرد: انتظار داریم آموزش و پرورش برای پاسداشت ذخایر فرهنگی و حفظ آیین و رسوم و باورداشت های ملی در این راه همیاری مجدانه با مجموعه خردسرا و پژوهشکده گیلان شناسی دانشگاه گیلان داشته باشد . وی افزود: اولویت اجرای طرح با مدارسی خواهد بود که پیشتر اقدام به ثبت نام داشته باشند .