نگاهی به عملکرد برخی نمایندگان مجلس؛

عدم پاسخگویی، عملکرد غیر کارشناسانه در طرحها و لوایح، دخالت در انتخاب مدیران اجرایی ناکارآمد و ضعیف / عملکرد برخی نمایندگان مجلس خیلی بهتر از عملکرد مدیران رابطه ای و ضعیف نیست

..

علی کریمی پاشاکی / واقعیت این است که در ساختار قدرت در کشور و حتی اگر توجهی دقیق به قانون اساسی صورت گیرد، توزیع قدرت، از منطق منسجم و کارکردی پیروی نمی کند. بویژه تناسب میان قدرت و مسئوولیت برقرار نیست و مهم تر اینکه تناسبی میان قدرت و پاسخگویی رسمی نیز وجود ندارد و یکی از نهادهایی که می تواند از این وضعیت بهره برداری نامناسب کند، مجلس است. به این معنا که مجلس در قانون اساسی ایران دارای قدرت فراوانی است. حال پرسشی که وجود دارد این است که این مجلس با چنین قدرتی، کدام گام موثری را برای حل مشکلات کشور برداشته است؟ آیا در بعد نظارتی، تقنینی مفید برای برون رفت کشور از مشکلات و معضلات اقدامات عاجلی انجام داده است؟ آیا فراکسیون امید به نقش و وظایف خود برای تصویب قوانین مهم و مفید به حال کشور،نقش آفرینی کرده است؟ آیا مجلس تاکنون حاضر شده است که نحوه ی رفتار تعدادی از نمایندگان با دولت و امتیازگیری های شخصی یا حتی منطقه ای و قومی را نقد کند؟ آیا روزی که دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، از میان حدود ۳۰۰ نفر نماینده، چند نفر نبودند که نسب به آن اعتراض کنند؟ آیا نمایندگان به سیاست قیمت گذاری ها که به اقشار کم درآمد و ضعیف جامعه فشار مضاعف می آورد، معترض شدند؟ آیا ممکن است نمایندگان لیست کسانی را که برای گرفتن خودرو یا هر کالا و خدمات دیگر معرفی شده اند، در آورند تا معلوم شود که چه کسانی از این نعمت رانت بهره مند شده اند؟ این همه درباره فساد اقتصادی و … ادعا می کنید؟ آیا شده است به جای اظهار مطالب سیاسی، از مصونیت قضایی خود استفاده کنید و چند رانت و فساد در سطوح گوناگون را بر ملا کنید؟ تاکنون کدام قانون و طرح موثری را در اصلاح امور و به طور مشخص کاهش فساد به تصویب رسانده اید و بر اجرای آن نظارت موثر کرده اید؟ به نظر می رسد که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی باید یک سوزن به خود بزنند و یک جوالدوز به دیگران. مساله این نیست که دولت و وزیران مشکل ندارند، بلکه زیاد هم دارند. ولی ریشه بخشی از این مشکلات اتفاقا در مجلس است، چه در رفتارهای برخی نمایندگان و چه در ضعف های قانونی و نظارتی و از همه مهم تر چه در بی مسئوولیتی نسبت به وظیفه ای که دارند. آنان از یک طرف بودجه را به نحوی که می خواهند دخل و تصرف می کنند و از سوی دیگر هیچ مسئوولیتی در برابر آثار اقدامات خود نمی پذیرند. کافی است که به قیمت دلار در بودجه سال ۱۳۹۷ نظری انداخته شود. درباره نظر مجلس نسبت به قیمت حامل های انرژی نگاه کنید. به شائبه ی دخالت برخی نمایندگان در کار مدیران دستگاههای اجرایی ملی، منطقه ای و محلی نگاه کنید.درباره مواجهه مجلس با قیمت خودرو و دهها مساله دیگر، همگی نشان دهنده مسئوولیت ناپذیری برخی نمایندگان در برابر واقعیات موجود و قدرت مجلس است. به احتمال فراوان بیشتر نمایندگان متوجه این تعارضات هستند و ضرورت دارد نمایندگان مجلس کمی مسئوولانه تر با تمام قضایا برخورد نمایند . چون پاک کردن صورت مساله هیچ کمکی به حل مساله نمی کند،بلکه باعث عمیق تر شدن شکاف ملت و دولت، شما بخوانید حاکمیت و نظام می شود. البته یکی از دلایل وجود این همه مشکل در مجلس این است که دایره انتخاب افراد برای ورود به پارلمان چندان تنگ و کوچک شده است که نمایندگان واقعی ملت نمی توانند در آن حضور چشمگیر داشته باشند.
دخالت برخی نمایندگان مجلس در انتصاب مدیران اجرایی ملی، منطقه ای و محلی
با کمال تاسف در راستای دور شدن برخی نمایندگان از وظایف اصلی نمایندگی یعنی تقنین و نظارت موثر ـ در انتصاب مدیران اجرایی منطقه ای و محلی به اندازه ای دخالت می کنند که حتی عدم گماردن یک پست به یک مدیر در یک شهرستان را با سوال و بازخواست از وزیر مربوطه گره می زنند و تا زمانی که به خواسته خود نرسند دست از سر دولت و وزیر مربوطه بر نمی دارند. از این دست اقدامات برخی نمایندگان آنقدر فراوان وجود دارد که برای شمارش آن نیاز به ماشین حساب است. آیا چنین نمایندگانی می توانند به وظایف خطیر نمایندگانی خود در پارلمان ملی به درستی عمل کنند؟در ضمن برخی از نمایندگان در قبال مدیرانی که اصرار دارند در دستگاههای اجرایی آنها را به کار بگمارند در قبال عملکرد ضعیف آن دسته از مدیران به هیچ عنوان پاسخ گو نیستند.