مسئول دفتر رائفی پور:

عربستانی ها گفتند تصویر وی استعلام نمی شود | رائفی پور با اسم خودش به حج رفت

مهدوی، مسئول دفتر علی‌اکبر رائفی‌پور درباره ممنوع الخروجی وی در سفر به عربستان توضیح داد:«پاسپورت علی‌اکبر رائفی پور با همین نام و بصورت عادی بوده است. رائفی پور همراه با شخصیت‌های مهم و نمایندگان مجلس به عربستان رفته و هنگام سوار شدن به هواپیما، طرف عربستانی مانع سوار شدن او به هواپیما شده و گفته […]

مهدوی، مسئول دفتر علی‌اکبر رائفی‌پور درباره ممنوع الخروجی وی در سفر به عربستان توضیح داد:«پاسپورت علی‌اکبر رائفی پور با همین نام و بصورت عادی بوده است. رائفی پور همراه با شخصیت‌های مهم و نمایندگان مجلس به عربستان رفته و هنگام سوار شدن به هواپیما، طرف عربستانی مانع سوار شدن او به هواپیما شده و گفته تصویر وی استعلام نمی‌شود.»

او همچنین گفت قرار است امروز امیرعبداللهیان شخصا با وزیر خارجه عربستان درباره پرونده رائفی‌پور رایزنی کند.

علی اکبر رائفی پور بنیان‌گذار مؤسسه مصاف است که مخفف «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.وی همواره به دلیل اظهارات عجیبش در ارتباط با مسائل مختلف همواره مورد نقد بوده است.هواداران رائفی‌پور به او لقب «استاد» داده‌اند.