در پی بازنشسته شدن مهندس علیپور و با حکم رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،

علیرضا غیاثی، سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان شد

به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب گیلان؛   علیرضا غیاثی به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی گیلان بهتر نوین طی حکمی از سوی هاشم امینی رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، علیرضا غیاثی ، به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب گیلان منصوب شد.
وی، پیش از این بعنوان معاون بهره برداری و توسعه فاضلاب فعالیت داشت.
بر اساس اعلام روابط عمومی آبفای گیلان،  مازیار علیپور که پیش از این رئیس هیإت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان به افتخار بازنشستگی نایل شده است.