موفقیت بین المللی استادی که دانشگاه شریف به تازگی با او قطع همکاری کرد

علی شریفی‌زارچی رئیسی کمیته المپیاد جهانی کامپیوتر شد

علی شریفی‌زارچی، در توئیتی نوشت: امروز در رقابت با ۲ نامزد دیگر از ایتالیا و سوییس با رای اکثریت ۸۷ کشور حاضر برای یک دوره ۳ ساله به عنوان عضو کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب و سپس با رای اعضای کمیته، به عنوان رییس کمیته انتخاب شدم. تعداد اعضای منتخب کمیته علمی بین‌المللی […]

علی شریفی‌زارچی، در توئیتی نوشت:

امروز در رقابت با ۲ نامزد دیگر از ایتالیا و سوییس با رای اکثریت ۸۷ کشور حاضر برای یک دوره ۳ ساله به عنوان عضو کمیته علمی بین‌المللی المپیاد جهانی کامپیوتر انتخاب و سپس با رای اعضای کمیته، به عنوان رییس کمیته انتخاب شدم.

تعداد اعضای منتخب کمیته علمی بین‌المللی ۳ نفر است که هر سال ۱ نفر با رای کشورهای شرکت‌کننده انتخاب می‌شود. علاوه بر ایشان، ۳ نماینده کشورهای میزبان و ۱ عضو کمیته فنی در کمیته‌ی علمی بین‌المللی حضور دارند.

پیش از این در سال‌های ۹۱ و ۹۷ نیز برای عضویت در این کمیته انتخاب شده بودم.