مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

عملیات اجرایی افزایش ظرفیت پست رستم آباد آغاز شد

با هدف افزایش ظرفیت بارگیری، اصلاح افت ولتاژ و جلوگیری از اعمال محدودیت، ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت رستم آباد در استان گیلان از ۳۰ مگاولت آمپر به ۸۰ مگاولت آمپر افزایش خواهد یافت.

بهمن داراب زاده گفت: پروژه افزایش ظرفیت پست رستم آباد در راستای شناسایی، امکان‌سنجی و ارائه الگو به منظور جابجایی تجهیزات در جهت بهره‌وری اقتصادی انجام می‌شود.

وی افزود: در اجرای این پروژه ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۴۰ مگاولت آمپر، جایگزین ۲ دستگاه ترانسفورماتور ۱۵ مگاولت آمپر موجود در پست خواهد شد.

داراب زاده گفت: این پروژه با توانمندی و ظرفیت پیمانکاران بومی انجام خواهد شد و با اجرای پروژه، ظرفیت توان الکتریکی در این پست به میزان ۱۶۶ درصد افزایش خواهد یافت.

گفتنی است که برای این پروژه اعتباری در حدود ۵۳۰ میلیارد ریال هزینه خواهد شد و پیش بینی می‌شود پروژه قبل از پیک بار سال جاری به بهره برداری برسد