یک سوال از مقامات وزارت کشور!

«فارس» یک خبرگزاریست یا بخشی از وزارت کشور است؟!

▫️در حالی‌که وزارت کشور مدعی محرمانه بودن اطلاعات پیش ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده، چگونه یک خبرگزاری به این اطلاعات دست یافته است؟ ▫️البته سابقه این خبرگزاری از شب انتخابات سال ۱۳۸۸ و اعلام رای ۲۴ میلیونی آن هم در حالی‌که هنوز انتخابات به پایان نرسیده بود، برای مخاطبان کاملا روشن است./بامدادنو/  

▫️در حالی‌که وزارت کشور مدعی محرمانه بودن اطلاعات پیش ثبت‌نام داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده، چگونه یک خبرگزاری به این اطلاعات دست یافته است؟

▫️البته سابقه این خبرگزاری از شب انتخابات سال ۱۳۸۸ و اعلام رای ۲۴ میلیونی آن هم در حالی‌که هنوز انتخابات به پایان نرسیده بود، برای مخاطبان کاملا روشن است./بامدادنو/