فردوسی پور و صداوسیما به ته خط رسیدند | فوتبال ۱۲۰ هم تمام شد

پس از اختلاف عادل فردوسی پور با مدیران شبکه سه، نود پس از سال ها تعطیل شد اما فوتبال ۱۲۰ که به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از شبکه ورزش پخش می شد به کار خود ادامه داد. در نهایت فوتبال ۱۲۰ نیز به نقطه پایان خود رسید تا فردوسی پور به طور کامل با صدا و سیما […]

پس از اختلاف عادل فردوسی پور با مدیران شبکه سه، نود پس از سال ها تعطیل شد اما فوتبال ۱۲۰ که به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از شبکه ورزش پخش می شد به کار خود ادامه داد.

در نهایت فوتبال ۱۲۰ نیز به نقطه پایان خود رسید تا فردوسی پور به طور کامل با صدا و سیما قطع همکاری کرده باشد.

فوتبال ۱۲۰ اولین برنامه تخصصی بررسی فوتبال اروپا در تاریخ صدا و سیما بود که از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ با اجرای حمید محمدی و محمدحسین میثاقی و به تهیه کنندگی عادل فردوسی پور از شبکه ورزش پخش شد.