برای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی؛

فرزند شایسته ملت/سردار شهید سلیمانی ، الگویی که به اسطوره تبدیل شد

….

سردار حاج قاسم سلیمانی، از آن دسته انسانهایی بود که خود را وقف ملت بزرگ ایران کرد و به «فرزند شایسته ملت » تبدیل شد. او در واقع یکی از همان نظامیان مخلص و وطن پرستی بود که در حد و اندازه ی فرمایشات و وصیت حضرت امام خمینی (ره) معمار کبیر نظام بود که بدون دخالت در مناسبات و دسته های سیاسی داخلی اعم از چپ و راست و میانه بود. سردار سرافراز شهید سلیمانی، انسان و مدیری بود که همه چیز از دیدگاه انسانی، وارستگی و تواضع می نگریست و همیشه هم نوعان خود را با فروتنی برخود ترجیح می داد. برای حاج قاسم سلیمانی، منش و اعمال انسانها ملاک رابطه و قضاوت بود. به نظر و باور سردار سلیمانی، همه ی ایرانی ها ایرانی اند و در برخوداری از منافع عمومی برابر بودند او برتری انسانها را فقط در میزان رفتارهای انسانی، اخلاقی، فروتنی و تواضع شان می دید. همین منش های حاج قاسم سلیمانی بود که ایشان را محبوب قلوب ایرانیان و حتی ساکنان دیگر بلاد منطقه کرد.او تدبیر و شجاعت را با هم در اعمال و رفتارش بکار می گرفت.اعتقادات دینی حاج قاسم سلیمانی نیز به او تاکید داشت، باید همه خوبی و مهربانی ها و خوشی برای مردم باشد و هرچه سختی و مرارت است، نثار خود می کرد. وی با این باور و اعتقاد، با مهندسی و طراحی های کم نظیر، در طی چند سال، افراطی ترین، خون آشام ترین باندهای ضد انسانی همچون داعش و بسیاری از تندروهای تروریست را در سوریه و عراق به مرز نابودی رسانید، که اگر وجود نازنین این انسان پاک باخته و فدایی مردم (حاج قاسم سلیمانی) نبود، جنایتکاران داعش امروز علاوه بر سوریه بر عراق و برخی دیگر از بلاد اسلامی سلطه کامل داشتند. شهادت مظلومانه حاج قاسم سلیمانی توسط جنگ افروزان و جنایتکاران امریکایی، واقعه ایی نمادین که پیام های روشن و صریحی برای جامعه ما دارد و آن همگرایی و یکپارچگی برای حفظ سرزمین و فراهم کردن زندگی شرافتمندانه برای تمام هم وطنان است. ژنرال سلیمانی ـ به دستور ترامپ ترور شد. او به افتخار شهادت نائل آمد و ترامپ به منفورترین چهره در میان ایرانیان و حتی سایر بلاد تبدیل شد. ترامپ پیش از این رفتارهای نامتعارف فراوانی داشت، ولی این بار با این اقدام جنایتکارانه، نفرتی جاودانی برای خود خرید و امنیت شکننده ی منطقه رابیش از پیش در معرض خطر قرار داد. سردار سلیمانی، الگویی بود که به اسطوره تبدیل شد که میلیونها نفر در ایران و عراق و سوریه و حتی سایر بلاد منطقه و حتی دورتر از منطقه ی خاور میانه در غم و شهادت و فقدان او به سوگ نشسته اند و حماسه ای که در طی روزهای اخیر در عراق و ایران رقم زده اند که تمامی استراتژیست های اروپایی و امریکایی در هضم و تحلیل آن دچار شوک شده اند. شهید حاج قاسم سلیمانی، به اسطوره ای در مبارزه با تروریسم، خشونت طلبی و افراطی گری برای نسل حاضر و حتی نسل های آینده در منطقه ی خاور میانه تبدیل شده است که کرور کرور انسان را بدنبال خود می کشد و همین چرخه تولید انسانهای ضد تروریسم و ضد خشونت و ضد افراطی گری، بزرگترین انتقام است که از رژیم امریکا و اسرائیل می توان گرفت و آنان را در منطقه و حتی مجامع بین المللی به خاری و عقب نشینی و کنج عزلت کشاند. می توان ادعا کرد، اثرات شهادت حاج قاسم سلیمانی از قبل نیز موثر تر و کاراتر خواهد بود. علی ایحال، باید اذعان کرد که در ذهنیت تاریخی ملت ایران، هم اکنون سردار قاسم سلیمانی در جایگاه یک اسطوره ی ملی و آرش کمانگیر است که جان خود را در چله ی کمان گذاشت و عمق استراتژیک و مرزهای دفاعی ایران را تا سواحل مدیترانه گسترش داده است. امید است همه مسئوولان نظام، همه جانبه قدردان چنین ملت شریف و وفاداری باشند و تلاش مضاعف کنند تا با رعایت حقوق شهروندی، تامین معیشت و رفاه، ایجاد شفافیت، رفع تبعیض ها، فساد زدایی واقعی و برخورداری از آزادی های اساسی، حق انتخاب برای یکان یکان ایرانیان را بهبود بخشند.

علی کریمی پاشاکی