فرشاد مومنی: کمر اقتصاد ایران شکسته است

نمی توان با فقر و فلاکت و چاق کردن رباخواران دین مردم را هم حفظ کرد حساسیت زدایی نسبت به سرنوشت انسان های محروم و بنگاه های تولیدی در دستور کار است رییس موسسه دین و اقتصاد گفت: فساد و تعارض منافع کمر اقتصاد ایران را شکسته است. شما امنیت اقتصادی و معیشت را برای […]

نمی توان با فقر و فلاکت و چاق کردن رباخواران دین مردم را هم حفظ کرد

حساسیت زدایی نسبت به سرنوشت انسان های محروم و بنگاه های تولیدی در دستور کار است

رییس موسسه دین و اقتصاد گفت:
فساد و تعارض منافع کمر اقتصاد ایران را شکسته است.

شما امنیت اقتصادی و معیشت را برای مردم فراهم کنید؛ آنها خودشان با عنایات خداوند راه خوبی برای خود انتخاب خواهند کرد و این ماجرای بزرگی در شرایط کنونی کشور ماست.

با کمال تعجب می بینیم که برخی مقامات راهنمایی و رانندگی به جای گره گشایی در حیطه کاری خود می گویند راه نجات ایران واردات است! این یعنی گم کردن سوراخ دعا.

یا رسانه هایی داریم که باز شدن مجوز برای ورود خودروهای کارکرده خارجی را مثل یک حماسه جلوه می دهند و این نشان دهنده این است که ساختار نهادی ایران به نفع غیرمولدها لو رفته و ما به بازآرایی سیستمی نهادی نیاز داریم.