فرصت مغتنم وجود اتاق بازرگانی گیلان را جدی تر بگیریم

اختصاصی _گروه اقتصادی __استان گیلان با داشتن حاصل خیز ترین زمین های کشاورزی با محصولات متنوع و دارای ظرفیت برخورداری از صنایع تبدیلی، ظرفیت های بالقوه و بالفعل گردشگری و صنایع و معادن کم نظیر، پایانه های تجارت دریایی و زمینی و حتی هوایی و سواحل طولانی و قشنگ، می تواند جایگاه ویژه ای در […]

اختصاصی _گروه اقتصادی __استان گیلان با داشتن حاصل خیز ترین زمین های کشاورزی با محصولات متنوع و دارای ظرفیت برخورداری از صنایع تبدیلی، ظرفیت های بالقوه و بالفعل گردشگری و صنایع و معادن کم نظیر، پایانه های تجارت دریایی و زمینی و حتی هوایی و سواحل طولانی و قشنگ، می تواند جایگاه ویژه ای در تامین درآمد کشور و تولید ثروت و اشتغال داشته باشد.
این جایگاه اگر بدرستی و با استفاده از تمام مولفه های مادی ، معنوی و مدیریتی و قانونی مورد بهره برداری قرار گیرد، می تواند در تحقق مطالبات مردم در زمینه ی اشتغال و ثروت و فعالیت بخش خصوصی توانمند و واقعی، رونق کسب و کار و شکوفایی اقتصادی استان و کشور تاثیر بسزایی داشته باشد.

وجود اتاق بازرگانی گیلان ، یک فرصت کم نظیر اقتصادی و تجاری داخلی و خارجی

اتاق بازرگانی استان گیلان ( رشت) از پیشینه ی قابل توجهی در کارکرد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد گیلان و کشور چه در مناسبات اقتصادی و تجاری داخلی و ‌چه در ارتباط با مناسبات اقتصادی بین المللی و کشورهای مختلف از جمله کشور های همسایه و پیرامونی برخوردار است.
هر چند فعالیت های این پارلمان اقتصادی و تجاری در پروسه هایی به علت دخالت برخی سیاست بازان ،کمی تا قسمتی سیاسی شده بود ولی چون از هویت اقتصادی و تجاری برخوردار بود از این حاشیه های سیاسی فاصله گرفت و به اصل خودش اقتصادی و تجاری خود بازگشت .

تغییر در اتاق بازرگانی گیلان ضرورت داشت

اتاق بازرگانی گیلان ( رشت) بعد از سالیان مدیریت ثابت نیاز به تغییر و تحول مدیریتی داشت تا از تکرار و در جا زدن رهایی یابد و اتلاف انرژی آن جلوگیری شود.
خوشبختانه در آخرین انتخابات این پارلمان اقتصادی بخش خصوصی در گیلان با خواست مدیریت سابق و اعضای محترم آن تغییر و دگرگونی در مدیریت ارشد آن حاصل شد و یکی دیگر از فرزندان گیلان که سالیان سال در حوزه ی اقتصادی گیلان و ایران و در صنعت چای و تجارت گیلان فعالیت داشت با کارنامه ای شفاف و توانمندی با اتکاء به قوانین و مقررات به مدیریت این مجموعه ی بزرگ اقتصادی و تجاری بخش خصوصی گیلان انتخاب شد.

قاسم رضاییان ،از جمله فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان گیلان، هم اکنون مدیریت این پارلمان اقتصادی را بر عهده دارد.
ضمن قدردانی از تمام تلاش های آقای هادی تیزهوش تابان ،از مدیریت جدید اتاق بازرگانی گیلان تقاضا می شود تا از نقاط قوت مدیریت سابق استفاده ی بهینه نمایند و از نقاط ضعف آن دوره ی مدیریتی نیز بشدت فاصله بگیرند.
اگر چنین رفتار و منش مدیریتی را آقای قاسم رضاییان در فرآیند عمل مدیریتی خود قرار دهند که با شناختی که از ایشان وجود دارد ،به غیر از این رفتار نخواهد کرد ، قادر خواهد بود با تشریک مساعی با تیم همراه و با پشتیبانی اعضای اتاق بازرگانی دوران منطقی مدیریتی را برای این پارلمان اقتصادی و تجاری بخش خصوصی رقم بزند.
در ضمن ضرورت دارد تا نهادهای حاکمیتی و اجرایی هم بر اساس قوانین و ضوابط و مقررات با این پارلمان اقتصادی بخش خصوصی که نقش بسیار مهمی در تولید ثروت و اشتغال دارد ، ضمن حمایت، همکاری لازم را مبذول دارند ‌.

وظایف اتاق بازرگانی گیلان

براساس قوانین و مقررات و تعریف ،اتاق های بازرگانی به منظور ایجاد هماهنگی و همکاری میان بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی با مراکز مهم تجاری مملکتی ایجاد شده است تا با رایزنی و چانه زنی برای تامین منافع اعضای محترم و پیشبرد سیاست های اقتصادی دولت بوجود آمده اند.
در ضمن باز بر اساس قانون و مقررات ،وظایف حرفه ای اتاق های بازرگانی عبارتند از:

به عنوان مشاوران دستگاههای حاکمیتی و اجرایی جهت تصمیم سازی و تصمیم گیری اقتصادی و تجاری و بازرگانی،
ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی ،
برقراری ارتباط با اتاق های بازرگانی سایر کشورها با هماهنگی وزارت صمت و وزارت خارجه،
تشکیل نمایشگاه های داخلی و خارجی ،
شناسایی بازار های صادراتی و صدور و تمدید کارت بازرگانی اعضا و…