فرماندار صومعه سرا برکنار شد | اسفندیار جوشن و حسن آدمیت در صومعه سرا و خمام

دو فرماندار شهرستان‌های خمام و صومعه سرا تغییر کردند. در این میان عزل فرماندار صومعه سرا مهمترین خبر بود.   در آخرین ساعات پنجشنبه ۱۳ مهر استاندار گیلان با برکناری مهدی صفاتی فرماندار صومعه سرا، اسفندیار جوشن را به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب کرد. جوشن پیش از این فرماندار شهرستان خمام بود. همچنین […]

دو فرماندار شهرستان‌های خمام و صومعه سرا تغییر کردند. در این میان عزل فرماندار صومعه سرا مهمترین خبر بود.

 

در آخرین ساعات پنجشنبه ۱۳ مهر استاندار گیلان با برکناری مهدی صفاتی فرماندار صومعه سرا، اسفندیار جوشن را به عنوان سرپرست فرمانداری این شهرستان منصوب کرد.

جوشن پیش از این فرماندار شهرستان خمام بود.

همچنین حسن آدمیت معاون سیاسی امنیتی فرمانداری رشت هم به سمت سرپرست فرمانداری خمام منصوب شد. آدمیت اسفند سال گذشته به فرمانداری رشت رفته بود. او سابقه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی آستارا را هم تجربه کرده است.