قابل توجه فعالین محترم اقتصادی و متقاضیان سرمایه‌گذاری

نظر به ابلاغیه مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و در راستای بهبود فضای کسب و کار و با هدف تسریع در فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات سرمایه‌گذاری از این تاریخ تمامی خدمات مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری از طریق سامانه متمرکز لذا لازم است کلیه درخواست […]

نظر به ابلاغیه مشاور محترم رییس جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور و در راستای بهبود فضای کسب و کار و با هدف تسریع در فرآیندهای اداری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات سرمایه‌گذاری از این تاریخ تمامی خدمات مربوط به حوزه سرمایه‌گذاری از طریق سامانه متمرکز لذا لازم است کلیه درخواست ها برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی صرفا از طریق سامانه مذکور ثبت و ارسال گردد.

بدیهی است امکان پذیرش و بررسی درخواست های سرمایه‌گذاری خارج سامانه مذکور و فرآیند های غیر الکترونیک فراهم نخواهد بود.

مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی