عبدالجواد موسوی، روزنامه‌نگار در «هم‌میهن» نوشت:

قالیباف و سودای ریاست جمهوری

  آقای محمدباقر قالیباف، چیز عجیبی است. در هر مقام و مرتبه‌ای که قرار می‌گیرد، چشمش به میدان پاستور است. دیروز، پریروز هم در جمع شمالی‌ها حرف‌های غریبی زده. از جمله اینکه مشکل زباله‌های شمال سه‌ساله حل می‌شود، اما ۵۰سال است که حل نشده. همه حرف آقای قالیباف این است که: انا من شروطها! رک […]

 

آقای محمدباقر قالیباف، چیز عجیبی است. در هر مقام و مرتبه‌ای که قرار می‌گیرد، چشمش به میدان پاستور است. دیروز، پریروز هم در جمع شمالی‌ها حرف‌های غریبی زده. از جمله اینکه مشکل زباله‌های شمال سه‌ساله حل می‌شود، اما ۵۰سال است که حل نشده.
همه حرف آقای قالیباف این است که:
انا من شروطها! رک و پوست‌کنده گفته است اگر به من رأی بدهید این مشکلات ظرف مدت کوتاهی حل می‌شود اما اگر رأی ندهید، باید حالاحالاها بسوزید و بسازید. یعنی رسماً و علناً علیه آقای رئیسی موضع گرفته است.

اینکه می‌گوید اگر می‌خواهید مشکلات‌تان حل شود، باید به یک آدم‌ جهادی رأی بدهید، یعنی آقای رئیسی جهادی نیست. قبل‌تر هم سعید قاسمی گفته بود مشکل مملکت این است که آقای رئیسی به‌اندازه کافی انقلابی نیست.

همه مملکت را به‌خط کردند که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شود و در این راه حتی حاضر شدند یکی از پایین‌ترین مشارکت‌های سیاسی در ایران رقم بخورد و حالا دوره افتاده‌اند که مشکل مملکت این است که رئیس‌جمهور جهادی و انقلابی نیست.