رییس شورای اسلامی بندر کیاشهر خبر داد:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تصویب شد

لایحه بودجه شهرداری بندر کیاشهر با رشدی ۴۰ درصدی مصوب شد.

گیلان بهتر نوین /  حاتم پورباقری رییس شورای اسلامی بندر کیاشهر از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۲ توسط شهردار و تصویب آن در شورای اسلامی شهر خبر داد.

رییس شورای اسلامی بندر کیاشهر در توضیح لایحه بودجه سال آتی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری، رشدی ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شده است و با رقم ۹۲ میلیارد تومان به شورای اسلامی شهر تقدیم شد.

«مرتضی عاطفی» شهردار بندر کیاشهر در تشریح اعتبارات در بودجه ۱۴۰۲ شهرداری گفت: ۵۶ میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی و ۳۶ میلیارد نیز به هزینه‌های جاری در سال آینده تخصیص داده شده است که با این رقم امیدواریم در توسعه و عمران شهری، کارنامه‌ای موفق‌تر از سال‌های گذشته ارائه دهیم.

عاطفی در ادامه تصریح کرد: با کم‌کردن هزینه‌های جاری در بودجه سال ۱۴۰۲، تلاش شده به مباحث عمرانی بیشتر پرداخته شود.

وی در پایان شرح داد: طبق قانون می‌توان در بودجه شهرداری ۶۰ درصد به امور جاری اختصاص داد و ۴۰ درصد به عمران، که شهرداری بندر کیاشهر با صرفه‌جویی در بودجه جاری از ۶۰ به ۴۰ درصد، پروژه‌های عمرانی را در صدر دستور کار سال آینده قرار داده است.