مافيا، قوي‌تر از مسئولين

بسم‌الله الرحمن الرحيم1- فساد واردات چاي، بقدري بزرگ است که کسي نمي‌تواند از کنار آن بگذرد. کارگزاران نظام اگر با چند شعار از قبيل اينکه با اين فساد برخورد کرديم يا هر کسي در هر مقام و موقعيتي باشد به پرونده‌اش رسيدگي مي‌شود، از اين ماجرا عبور کنند و مثل بقيه فسادها آن را به […]

بسم‌الله الرحمن الرحيم
1- فساد واردات چاي، بقدري بزرگ است که کسي نمي‌تواند از کنار آن بگذرد. کارگزاران نظام اگر با چند شعار از قبيل اينکه با اين فساد برخورد کرديم يا هر کسي در هر مقام و موقعيتي باشد به پرونده‌اش رسيدگي مي‌شود، از اين ماجرا عبور کنند و مثل بقيه فسادها آن را به فراموشي بسپرند، مطمئن باشند در دادگاه وجدان عمومي محاکمه خواهند شد. مبلغ اين فساد، بيش از يکصد و هفتاد هزار ميليارد /170/000/000/000/000 تومان يعني درشت‌ترين رقم است. با چنين رقمي از اموال عمومي نمي‌توان بازي کرد.
2- براي مردم تفاوتي نمي‌کند اين فساد در زمان کدام دولت شروع شده و در زمان کدام دولت به اوج رسيده است. مهم اينست که ريشه فساد نه‌تنها خشکانده نشده بلکه قوي‌تر از گذشته، فعال است.
3- طبق گزارش رئيس قوه قضائيه به دانشجويان دانشگاه اردبيل، 60 درصد ارز مربوط به واردات چاي در سال 1400 به عامل اين فساد داده شده و در سال 1401 هم 70 درصد ارز مربوط به آن سال به او تعلق گرفته است. اين، يعني فساد واردات چاي در دولت سيزدهم با قوت ادامه داشت. بنابراين، ادعاي ريشه‌کن شدن فساد، درست نيست و اين اژدهاي هفت ‌سر همچنان بدنه اجرائي کشور را در قبضه خود دارد.
4- مسئولان دولتي تصور نکنند با اعلام ضديت خود با فساد مي‌توانند مشکل فساد را حل کنند يا افکار عمومي را به اين نتيجه برسانند که ديگر فسادي رخ نخواهد داد. مردم، کاري به اين يا آن دولت ندارند. آنچه براي مردم و کشور مهم است اينست که ساختار اجرائي کشور از ريشه‌هاي فساد پاکسازي شود. وجود فسادهاي فروش خارج از ضوابط میوه، فساد نهاده‌هاي دامي، فساد فروش نفت خارج از مجراي وزارت نفت و حالا فساد واردات چاي که در زمان دولت حاضر به اوج رسيده نشان داده‌اند که هنوز با ريشه‌هاي فساد برخورد نشده است.
5- آنچه باعث تعجب مردم شده و اين روزها در محافل مختلف درباره آن سخن گفته مي‌شود اينست که چرا مسئولان ارشد نظام جمهوري اسلامي براي فساد بزرگ واردات چاي اهميتي قائل نشده و درباره اين واقعه حيرت‌آور بيانيه صادر نمي‌کنند؟ آنها مي‌دانند که حيف و ميل شدن چنين رقم بزرگي از اموال عمومي، علاوه بر ضربه اقتصادي خسارتباري که به کشور مي‌زند به معناي رشد فوق‌العاده فساد در کشور آنهم در بدنه دستگاه‌هاي دولتي است. حکمراناني که خود را پيروان اميرالمؤمنين معرفي مي‌کنند مي‌دانند که آن حضرت براي ربودن خلخال از پاي يک زن در قلمرو حکومتي اسلام چه فريادي برآورد و در برابر طمع برادر خود که خواستار سهم بيشتري از بيت‌المال بود چگونه او را از آتش جهنم بيم داد. اين حضرات اگر مي‌خواهند حکومت عدل علي را در اين کشور پياده کنند، چرا در برابر چنين فساد بزرگي سکوت کرده‌اند؟
6- رسانه ملي چرا در افشاي فساد واردات چاي پيشگام نشد؟ پيشگامي، پيشکش، چرا براي وارد ساختن فشار بر مسئولين جهت پيگيري جدي پرونده اين فساد بزرگ هر روز گزارش‌هاي متنوع از راديو و تلويزيون پخش نمي‌شوند؟ آيا بلعيده شدن نزديک 3/5 ميليارد دلار اموال مردم توسط چند مفسد اقتصادي حتي به اندازه نوسانات قيمت مرغ که در زمان‌هاي خاص و براساس اراده مديران رسانه ملي و اقتضائات سیاسی از صبح تا شب محور اخبار و گزارش‌ها قرار مي‌گرفت اهميت ندارد؟! فکر نکنيد مردم به اين چيزها توجه ندارند آقاي رسانه ملي!
7- نکته اصلي درباره فساد اقتصادي، اعم از فساد واردات چاي و غيره و اعم از اينکه به اين دولت مربوط باشد يا دولت قبل از آن، اينست که مافياي فساد از مسئولين قوي‌تر است، از مسئولين دولت قبل و اين دولت، از دولت و از قوه مقننه و از قوه قضائيه. دروغ و دوروئي و دزدي از زمان دولت‌هاي نهم و دهم نهادينه شدند و ريشه دوانيدند بطوري که مافياي فساد به دليل يارگيري‌هاي گسترده، از مجموعه حکمرانان قوي‌تر شده است. بنابراين، براي ريشه‌کن ساختن فساد فقط يک راه وجود دارد و آن اينست که افرادي در مسئوليت‌ها قرار بگيرند که از مافيا قوي‌تر باشند.