دومین جلسه کمیته ویژه پیگیری ۲۱ پروژه عمرانی اولویت‌دار شهر رشت برگزار شد

ماموریت به معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی برای پیگیری میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها

دومین جلسه کمیته ویژه پیگیری ۲۱ پروژه عمرانی اولویت‌دار شهر در راستای رویکرد جدید شهرداری مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت برگزار شد. در این سلسله جلسات، بررسی فنی و تعیین بازه زمانی برای اتمام پروژه‌های اولویت‌دار، سرعت بخشی در کنار شناسایی و رفع […]

دومین جلسه کمیته ویژه پیگیری ۲۱ پروژه عمرانی اولویت‌دار شهر در راستای رویکرد جدید شهرداری مبنی بر اتمام پروژه‌های نیمه تمام روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ به ریاست رحیم شوقی شهردار رشت برگزار شد.

در این سلسله جلسات، بررسی فنی و تعیین بازه زمانی برای اتمام پروژه‌های اولویت‌دار، سرعت بخشی در کنار شناسایی و رفع هر چه سریعتر موانع عقب ماندگی و توقف پروژه‌های عمرانی مورد توجه قرار می‌گیرد.

همچنین معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی از جمله بخشهایی است که ذیل این کمیته ویژه ماموریت پیدا کرده تا نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌ها و پیگیری میزان پیشرفت فیزیکی آن‌ها اقدام کند.

گفتنی است، جلسات کمیته ویژه پیگیری پروژه‌های عمرانی سطح شهر به دستور رحیم شوقی شهردار رشت قرار است به صورت مدون و هفتگی و با حضور معاون حمل و نقل و امور زیربنایی، مدیران مناطق، مدیران عمران مناطق برگزار شود.