افزایش جریمه نقدی زنان و کسب و کارها

متن کامل لایحه حجاب و عفاف مصوبه کمیسیون قضایی مجلس منتشر شد

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، بعد از اعلام وصول از سوی رییس‌ مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. پس از بحث […]

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، بعد از اعلام وصول از سوی رییس‌ مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد.

پس از بحث و بررسی پیرامون لایحه و اعمال تغییرات توسط کمسیون قضایی مجلس متن کامل آن اکنون در اختیار خبرنگار ایلنا قرار گرفته است.

فایل ذیل متن کامل لایحه حجاب و عفاف بعد از بررسی و اعمال تغییرات از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است.