سلیمی در تذکر شفاهی:

مجلس «آقا اجازه» نیست | تفکر پشت پرده صدور بخشنامه اخیر وزارت کشور خطرناک است

نماینده مردم محلات با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت کشور تاکید کرد: اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، بخشی از قصه است، اصل قصه تفکر خطرناکی است که به مجلس توهین کرده است؛ تفکری که اعتقاد دارد مجلس باید به اصطلاح آقا اجازه باشد، لذا باید گفت مجلس آقا اجازه نیست.

علیرضا سلیمی طی تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳۰ خرداد ماه) مجلس شورای اسلامی گفت:  بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی دوره نمایندگی مجلس چهار ساله است. همچنین بر اساس اصل ۸۴ نماینده می تواند در تمام مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند. همچنین بر اساس اصل ۷۶ تحقیق و تفحص حق نماینده قلمداد می شود.

وی افزود: همچنین بر اساس اصل ۷۱ نماینده در عموم مسائل کشور قانون گذاری می کند و همه اینها در طول مدت چهار سال باید انجام شود.

نماینده مردم محلات گفت: اینکه معاون وزیر کشور نمایندگی مجلس را به سه سال محدود کردند، مغایر قانون اساسی است.

وی تاکید کرد: اینکه یک بخشنامه را اصلاح کنند، بخشی از قصه است، اصل قصه تفکر خطرناکی است که به مجلس توهین کرده است؛ تفکری که اعتقاد دارد مجلس باید به اصطلاح آقا اجازه باشد، لذا باید گفت مجلس آقا اجازه نیست و اگر برخی خیال کردند که مجلس باید به فرموده آنها عمل کند، اشتباه کرده‌اند.

سلیمی با بیان اینکه رئیس مجلس نشان داده که از شأن مجلس حمایت می‌کند، گفت: از رئیس مجلس می‌خواهیم اجازه ندهد که برخی خیال کنند که مجلس آقا اجازه است و باید به فرموده آنها عمل کند.