دکتر نوبخت:

مجلس انتظار داشت ما تمام تحریم‌ها از خلقت آدم ابوالبشر تا اکنون را با مذاکرات هسته‌ای برداریم!

محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی: هیچ‌گاه ادعا نداشتیم که می‌شود در شرایط تحریمی و با تداوم تحریم‌ها کشور را به توسعه مطلوب رساند. اما در دوره ویژه ترامپ که تحریم‌ها برگشت، نمی‌توانستیم. اما وقتی دوباره شرایط بهتر شد، باید از فرصت رفع تحریم‌ها استفاده می‌کردیم. اما مجلس کنونی اجازه استفاده از […]


محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی:

هیچ‌گاه ادعا نداشتیم که می‌شود در شرایط تحریمی و با تداوم تحریم‌ها کشور را به توسعه مطلوب رساند. اما در دوره ویژه ترامپ که تحریم‌ها برگشت، نمی‌توانستیم. اما وقتی دوباره شرایط بهتر شد، باید از فرصت رفع تحریم‌ها استفاده می‌کردیم.

اما مجلس کنونی اجازه استفاده از این فرصت ویژه را گرفت. مجلس می‌خواست تمام تحریم‌ها از خلقت آدم ابوالبشر تا اکنون را با مذاکرات هسته‌ای برداریم!

نمی‌شود که با مذاکراتی که مربوط به مسائل و موضوعات هسته‌ای بوده، تحریم‌های مربوط به مسائل حقوق‌بشری و منطقه‌ای را رفع کنیم