محدودیت نطق نماینده تبریز رفع شد

مجتبی ذوالنوری، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از رفع محدودیت نطق احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز توسط این هیأت خبر داد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت: موضوع محدودیت نطق آقای احمد علیرضا بیگی را در اولین جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کردیم. در این خصوص لاز به […]

مجتبی ذوالنوری، رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از رفع محدودیت نطق احمد علیرضابیگی نماینده مردم تبریز توسط این هیأت خبر داد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام این خبر، گفت: موضوع محدودیت نطق آقای احمد علیرضا بیگی را در اولین جلسه هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی کردیم. در این خصوص لاز به ذکر است که نطق و سخنرانی ایشان به کلی و برای همیشه منتفی و منع نشده بود، بلکه براساس نامه‌ای که هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان قبل از مسئولیت اینجانب به هیأت‌رئیسه مجلس نوشته بودند و از هیأت‌رئیسه خواسته بودند که برای اجتناب از بروز حساسیت و حاشیه‌های جدید در جامعه، زمان نطق‌های ایشان به فرصتی دیگر موکول شود، چند روزی به تأخیر بیافتد.

 

وی ادامه داد: در جلسه هفته گذشته مجلس شورای اسلامی و به دنبال تذکرات بعضی از نمایندگان در این خصوص، رئیس مجلس، بررسی مجدد موضوع را به عهده هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان گذاشتند تا در این خصوص تصمیم‌گیری کند.

 

ذوالنوری در پایان تصریح کرد: در اولین جلسه هیأت در اجلاسیه چهارم مجلس موضوع بررسی و مقرر شد که محدودیت چند روزه‌ای که پیش آمده بود رفع و نطق‌های ایشان طبق روال عادی انجام شود و هیچ منع و محدودیتی در انجام نطق‌های ایشان وجود ندارد.