محرومیت موقت نوری هریس از شورای شهر رشت | مهیار سماکچی جانشین او می شود!

مهدی نوری هریس عضو شورای شهر رشت تا زمان رای نهایی دادگاه به صورت موقت از شورا کنار گذاشته شد.   بنا به گفته رئیس شورای شهر رشت، دادگاه قرار انتزاعی به مدت ۶ ماه برای نوری هریس صادر کرده  که برابر این حکم این عضو تا مدت شش ماه برای حضور در جلسات شورا محدودیت خواهد […]

مهدی نوری هریس عضو شورای شهر رشت تا زمان رای نهایی دادگاه به صورت موقت از شورا کنار گذاشته شد.

 

بنا به گفته رئیس شورای شهر رشت، دادگاه قرار انتزاعی به مدت ۶ ماه برای نوری هریس صادر کرده  که برابر این حکم این عضو تا مدت شش ماه برای حضور در جلسات شورا محدودیت خواهد داشت.

با مکاتبات شورا قرار است مهیار سماکچی به عنوان عضو علی البدل جانشین نوری هریس شود تا حکم نهایبی دادگاه صادر شود.

هیچ وقت به طور شفافی اعلام نشده که موارد اتهامی نوری هریس چیست. این عضو سابق شورا  در ابتدای نوروز بدون این‌که به این مسائل پاسخ دهد به تبریک نوروزی بسنده کرد.