محمدصادق جوادی‌حصار در روزنامه اعتماد نوشت:

محمدصادق جوادی‌حصار، سخنگوی حزب اعتماد ملی: ایران نباید از مذاکره با آمریکا پروا داشته باشد

ایران نباید از مذاکره با آمریکا پروا داشته باشد، منطق هم حکم می‌کند همان‌طورکه ایران پس از سال‌ها قطع رابطه با عربستان سعودی به یک گفت‌وگوی سالم و نتیجه‌بخش رسید و روابط خود را از سر گرفت، می‌توان با شرکای عربستان، ‌مثلا آمریکا هم یک‌چنین روابطی را برنامه‌ریزی کرد، اما اینکه از آمریکا یک تابو […]

ایران نباید از مذاکره با آمریکا پروا داشته باشد، منطق هم حکم می‌کند همان‌طورکه ایران پس از سال‌ها قطع رابطه با عربستان سعودی به یک گفت‌وگوی سالم و نتیجه‌بخش رسید و روابط خود را از سر گرفت، می‌توان با شرکای عربستان، ‌مثلا آمریکا هم یک‌چنین روابطی را برنامه‌ریزی کرد، اما اینکه از آمریکا یک تابو درست کرده و اعلام شود با همه جهان می‌توان مذاکره کرد جز آمریکا، موضوع جالب و دلنشینی نیست.

این مذاکرات به‌خصوص با آمریکا مهم است؛ همه می‌دانند که طرف اصلی مذاکرات هسته‌ای، ایران و آمریکا هستند. توافق ایران و امریکا بدون تردید معادلات را حل و دریچه‌ای به سمت تفاهم باز می‌کند.