مداخلات فراقانونی، جایگاه اتاق بازرگانی ایران را تضعیف می‌کند

توحید صدرنژاد دبیرکل و عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع بازیافت، با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها درباره انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران گفت: از همه انتظار داریم به رأی و انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران احترام بگذارند. مداخلات فراقانونی دولتی، جایگاه اتاق و بخش خصوصی ایران را تضعیف می‌کند و در سازمان‌های تجارت بین‌المللی فرصت‌های کشور را […]

توحید صدرنژاد دبیرکل و عضو هیات مدیره اتحادیه صنایع بازیافت، با اشاره به حاشیه‌سازی‌ها درباره انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران گفت:

از همه انتظار داریم به رأی و انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران احترام بگذارند.

مداخلات فراقانونی دولتی، جایگاه اتاق و بخش خصوصی ایران را تضعیف می‌کند و در سازمان‌های تجارت بین‌المللی فرصت‌های کشور را از بین می‌برد.

اتاق‌های بازرگانی در تمام کشورهای جهان به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی هستند که فعالیت اقتصاد غیردولتی آن کشوررا نمایندگی می‌کند.

در عرف بین‌المللی و در مقررات کنوانسیون‌ها و فدراسیون‌های بین‌المللی، اتاق‌های بازرگانی نظامِ خودکنترل و خود انتظام هستند. شرط حضور اتاق بازرگانی در کنوانسیون‌های بین‌المللی این است که با نظر بخش خصوصی انتخاب شوند و ما نباید جایگاه این نهاد را تضعیف کنیم.

۶۲ درصد از اعضای هیات نمایندگان به آقای سلاح‌ورزی رأی دادند. بخش خصوصی خواهان این است که هیات رئیسه اتاق ایران هر چه سریع‌تر کار خود را شروع کند و این عدم همراهی و حاشیه‌سازی برای اتاق ایران، توسعه مراودات اقتصادی داخلی و بین‌المللی را دچار وقفه می‌کند.

در مراودات بین‌المللی اقتصاد بخش خصوصی در کنار دولت جایگاه ویژه‌ای دارد اما با دخالت دولت در انتخابات و تضعیف بخش خصوصی، شرکای تجاری و سرمایه‌گذاران دچار شبه می‌شوند.

باید حاکمیت اجازه دهد از اتاق بازرگانی به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات استفاده شود و این فرصت مهم را از بین نبرد. با تضعیف اتاق ایران خیلی از فرصت‌های اقتصادی از بین خواهد رفت./اتاق آنلاین