با حکم سرپرست سازمان؛

مدیریت اجتماعی ،سلامت، ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با موافقت اکبر نیازی عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان ؛ مجید بعدی به عنوان سرپرست مدیریت اجتماعی ، سلامت، ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد بنا بر این گزارش […]

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی بنا به پیشنهاد معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با موافقت اکبر نیازی عضو هیئت مدیره و سرپرست سازمان ؛ مجید بعدی به عنوان سرپرست مدیریت اجتماعی ، سلامت، ورزش و جوانان سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

بنا بر این گزارش مجید بعدی از جوانان فعال حوزه فرهنگی و اجتماعی و از بومیان ساکن منطقه آزاد انزلی است که تا پیش از این به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی این سازمان فعالیت داشته است.