“مدیریت” و چند واحد درسی “عذرخواهی”

پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین معتقد است مدیری که یک راه حل درست برای یک مساله اشتباه دارد به مراتب خطرناک‌تر از مدیری است که یک راه حل اشتباه برای یک مساله درست ارائه می‌کند. عذرخواهی مدیران برای اشتباهات مدیریتی تنها یک تصمیم فردی نیست، بلکه یک تصمیم سازمانی و سیاسی هم هست، عذرخواهی […]

پیتر دراکر، پدر علم مدیریت نوین معتقد است مدیری که یک راه حل درست برای یک مساله اشتباه دارد به مراتب خطرناک‌تر از مدیری است که یک راه حل اشتباه برای یک مساله درست ارائه می‌کند.

عذرخواهی مدیران برای اشتباهات مدیریتی تنها یک تصمیم فردی نیست، بلکه یک تصمیم سازمانی و سیاسی هم هست، عذرخواهی مدیران علاوه بر اینکه نشانه قدرت یا ضعف آنها تلقی می‌شود، ممکن است منجر به موفقیت یا نابودی سازمان گردد.

گاهی عذرخواهی کردن یک مدیر رسیدن به اهداف سازمانی را تسریع می‌کند، گاهی عذرخواهی کردن از عواقب خطرناک اشتباه جلوگیری می‌کند، گاهی ضروری است یک مدیر مسوولیت مشکلات را به عهده بگیرد و گاهی هزینه عذرخواهی کردن از هزینه سکوت کمتر است، در این شرایط متخصصان عقیده دارند مدیران باید عذرخواهی کنند، هر چند عذرخواهی عمومی برای مدیران، کار ساده‌ای نیست اما در این صورت است که مدیر خاطی تلاش می‌کند در آینده دست به چنین خطایی نزند.

ژاپنی‌ها در وادی عمل به اصولگرایی مشهورند، مدیری که اشتباهی می‌کند اگر خودکشی نکند حتما تا کمر خم شده و در ملاعام از همه عذرخواهی می‌کند و بعد هم استعفا می‌دهد، در ژاپن دانشجویان علوم سیاسی برای اخذ مدرک تحصیلی باید ۲۵ واحد درسی با موضوع “عذرخواهی” را بگذرانند، دانشجویانی که ممکن است در آینده‌ از میان آنها چندین مدیر یا سیاستمدار‌ راهی دستگاه‌های اجرایی آن کشور شوند.

اما اکثر مدیران و سیاست‌مداران کشور ما که پرورش یافته‌ی فضای مملو از لجبازی هستند برای اشتباهات مدیریتی، حتی عذرخواهی را نمی‌دانند، لذا برای بهبود و تحول در مدیریت ضروریست؛ مدیران و سیاست‌مداران حداقل ۲ واحد درسی “عذرخواهی” را پاس نمایند!