برای عملکرد فداکارانه، خوب و مدیریتی جناب آقای دکتر عقیل قلی پور ،معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان ؛

مدیری از جنس‌ مردم ،شفافیت و تلاش بی منت

بعضی نامها و اسامی هم قواره ی فرد موصوف هستند و شایسته اش. برخی کرسی ها،صفات و مسئولیت های مهم و تاثیر گذار شایسته ی برخی مدیران شجاع،صادق،پاکدست و از جنس مردم اند. آنچنان که اگر در مدح و بزرگی و فرهیختگی رفتار و کردار شان بنویسی،غش در معامله نکرده ای وتملق نگفته ای. آدم […]

بعضی نامها و اسامی هم قواره ی فرد موصوف هستند و شایسته اش.
برخی کرسی ها،صفات و مسئولیت های مهم و تاثیر گذار شایسته ی برخی مدیران شجاع،صادق،پاکدست و از جنس مردم اند.
آنچنان که اگر در مدح و بزرگی و فرهیختگی رفتار و کردار شان بنویسی،غش در معامله نکرده ای وتملق نگفته ای.
آدم های بی شیله و پیله ای که اگر در وادی مدیریت اجرایی حضور داشته باشند،گوهری گرانبها هستند،فارغ از نگرش و رویکردهای خصوصی شان و اینچنین است،دکتر عقیل
قلی پور ، مدیری توانمند و نوعدوست به معنای واقعی.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان،مدیری شجاع،صادق،مردمدار و از جنس مردم می باشد و همین خصایص خوب وی باعث شده تا در میان کثیری از مردم و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان کلامش نافذ و صداقت رفتار و بیانش مورد تحسین باشد.
مدیر پرحوصله و توانمندی که بیشتر دغدغه ها و اهتمامش به خدمت رسانی بی منت و همراه با تواضع و احترام به تمام مراجعین به مراکز درمانی دولتی گیلان می باشد، بطوریکه از آن روزی که دو باره به افتخار مدیریت نایل گردیده بسیاری از دوستان خصوصی به علت حجم بالای کار و احساس مسئولیت ایشان موفق به دیدار و حتی تماس تلفنی با وی به صورت مؤثر نشده‌اند .
حصور تاثیر گذار ایشان در یکی از موقعیت های حساس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با همراهی و هدایت های جناب آقای دکتر آشوبی،ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گیلان تاکنون توانسته است منشاء اثرات و خیر باشد.
وی دارای شخصیتی شفاف،بی نقاب و بدون غش است،فی الواقع می توان ادعا کرد که شایسته ای دیگر بر کرسی ایی شایسته جلوس کرده است.
دکتر قلی پور ، معاونت پرتلاش درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان به گواه مراجعین به مراکز درمانی و همچنین آمار و عملکرد ، در پیمایش مسیر موفق عمل کرده است ،بطوری که به نظر می‌رسد برنامه‌های اساسی برای کیفی تر شدن ارائه ی خدمات درمانی نیز در دست اقدام دارد.

معاون درمان کنونی دانشگاه علوم پزشکی گیلان از جمله مدیران اجرایی با تجربه ی مدیریتی بالا در دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد و با توجه به سوابق درخشان مدیریتی ایشان در سنوات گذشته در معاونت پشتیبانی،هم اکنون در معاونت درمان که
فی الواقع پیشانی تمام نمای عملکرد دانشگاه علوم پزشکی گیلان از نظر مردم می باشد عملاً تمام تلاش و همت خود را به کار گرفته تا بتواند برای رفع درد و آلام بیماران و خانواده های آنان مثمر ثمر باشد.

علی ایحال،این خوشوقتی و خوشبختی حضور ایشان به عنوان یک مدیر اجرایی متواضع در معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان را در کنار جناب آقای دکتر آشوبی ،ریاست محترم دانشگاه را قدر می دانیم و آرزوی پیمایش موفق و روز افزون تر راه مدیریتی را برای ایشان داریم.