مدیر بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد

  به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و موافقت اکبر نیازی سرپرست سازمان، سعید زاهدی فرد به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد. گفتنی است پیش از این علی نظری مدیر بازرگانی سازمان بود که به مقام بازنشستگی نائل […]

 

به گزارش روابط‌عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با پیشنهاد معاون اقتصادی و سرمایه گذاری و موافقت اکبر نیازی سرپرست سازمان، سعید زاهدی فرد به عنوان سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی منصوب شد.

گفتنی است پیش از این علی نظری مدیر بازرگانی سازمان بود که به مقام بازنشستگی نائل آمد. در کارنامه اداری زاهدی فرد که دارای دو مدرک کارشناسی ارشد حقوق و مدیریت بازرگانی می باشد، سرپرست مرکز شماره گذاری خودرو، دبیر کمیسیون معاملات و کارشناس مالی و پشتیبانی سازمان به چشم می خورد.